Nieuws

Veehouderij als deeloplossing voor klimaatopwarming

Landbouwhuisdieren stoten de broeikasgassen CO₂ en methaan uit. Maar onderzoeksjournalist Geesje Rotgers stelt dat die uitstoot niet bijdraagt aan klimaatopwarming omdat die deel uitmaakt van een korte cyclus. Veehouderij zou zelfs een oplossing kunnen bieden voor klimaatopwarming.

Rond 1850 begonnen de concentraties broeikasgassen CO₂ en methaan in de atmosfeer langzaam toe te nemen. Die toename kwam halverwege de 20e eeuw, zo rond 1950, in een versnelling. De aarde bleek niet meer de door menselijk handelen veroorzaakte toename weer af te voeren door koolstof vast te leggen in de bodem. Het gevolg is een opwarming van het klimaat.

Fossiele brandstoffen

Een belangrijke bron voor uitstoot van CO₂ is de verbranding van fossiele brandstoffen, maar er zijn meer bronnen. Ook dieren en mensen ademen CO₂ uit. Zo is de mens verantwoordelijk voor zo'n 6% van de totale toevoer van CO₂ naar de atmosfeer. Herkauwers produceren daarnaast ook methaan (CH₄). Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO₂, maar wordt ook sneller afgebroken.

In het artikel 'Opwarming aarde' zet onderzoeksjournalist Geesje Rotgers de bronnen voor de uitstoot van broeikasgassen op een rij. Zij wil weten wie de oplopende concentraties heeft veroorzaakt, welke bronnen er verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en wat het aandeel is van de veehouderij.

Toename broeikasgassen

Op basis van de gegevens van het Amerikaanse Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) blijkt dat de CO₂-concentratie in de atmosfeer sinds 1750 met bijna 60% is toegenomen. Vanaf 1950 vormen fossiele brandstoffen de dominante bron van broeikasgassen naar de atmosfeer. Hun aandeel in de klimaat problematiek bleef vervolgens toenemen, tot op de dag van vandaag.

Andere oorzaken voor de toename van de CO₂-concentratie is veranderend landgebruik en boskap, waardoor er minder CO₂ vastgelegd wordt in de bodem. Ook de hoeveelheid landbouwhuisdieren die CO₂ uitstoten, is toegenomen. Uit cijfers van wereldvoedselorganisatie FAO blijkt dat het aantal runderen op aarde in de afgelopen 50 jaar met zo'n 40% is toegenomen, vooral in Azië en Afrika.

Veehouderij

Rotgers maakt duidelijk dat de CO₂-uitstoot door landbouwhuisdieren een ander karakter heeft dan de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen. Anders dan bij de CO₂-uitstoot door fossiele brandstoffen, maakt de CO₂-uitstoot door landbouwhuisdieren deel uit van een korte cyclus. De CO₂ en methaan die dieren uitstoten, bevat koolstof dat direct is vastgelegd door planten. Zij concludeert dat er in dit geval per saldo geen CO₂ bijkomt in de atmosfeer.

Rotgers stelt dat de veehouderij geen aandeel heeft in de opwarming van de aarde, maar wel een oplossing kan bieden. Door gerichte maatregelen kun je zorgen dat koeien minder methaan produceren. Zo kan de veehouderij een stukje van het probleem oplossen.

De artikelen in V-focus zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op V-focus aanmaken.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)