Nieuws

Veehouders slecht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Steeds minder veehouders sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af terwijl het werk niet zonder risico is. Je kunt je ook aansluiten bij een broodfonds of lid worden van de agrarische bedrijfsverzorging, maar dat biedt geen zekerheid van inkomen.

In een special over verzekeren meldt vakblad Veeteelt dat steeds minder agrarisch ondernemers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het vakblad baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage landbouwers dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten is nu minder dan 30%. Zes jaar eerder was dat percentage nog hoger.

Verzekering

Het CBS maakt geen onderscheid tussen de verschillende sectoren in de landbouw. Verzekeringsadviseur Jan Veth meldt in het artikel ‘Steeds minder agrariërs verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid’ dat van de melkveehouders 40 tot 50% een aov heeft afgesloten. Belangrijkste reden om zo’n verzekering af te sluiten is de zekerheid van inkomen.

Peter Slagboom is zo’n melkveehouder met een aov. Hij sloot die verzekering af toen hij nog jong was en als zzp’er aan de slag ging bij een loonwerker, zo meldt het vakblad in het artikel ‘Middel om te overleven’. Inmiddels heeft de 35-jarige al twee keer gebruik moeten maken van die verzekering. Slagboom raadt elke veehouder aan zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Broodfonds

Veehouder Dirk Jan Stelling heeft zijn verzekering opgezegd omdat hij de premie te hoog vond, zegt hij in het artikel ‘Brood voor je collega’. Hij heeft zich aangesloten bij een broodfonds. Dat is een collectief van ondernemers die voor elkaar in de bres springen in tijden van nood. Maar de uitkering van zo’n broodfonds stopt na 2 jaar. Stelling denkt dat die tijd voor hem voldoende is om in geval van nood naar een andere koers voor zijn bedrijf te zoeken.

Bedrijfsverzorging

Het lidmaatschap van de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) is een andere mogelijkheid om een periode van ziekte te overbruggen. De leden kunnen voor maximaal 2 jaar vervangende arbeid inhuren tegen een gereduceerd tarief. Dat is een goede oplossing om een acuut probleem op te vangen, maar geenoplossing bij arbeidsongeschiktheid. Het AB keert geen geld uit.

Keuzemogelijkheden

Het vakblad meldt dat er wel veel verschillende mogelijkheden bestaan voor een aov. Zo kun je polissen afsluiten tegen veel lagere premies, maar dan kan het zijn dat de verzekering pas na twee jaar uitkeert of maximaal vijf jaar. Soms kan dat een bewuste keuze zijn. Vijf jaar is een periode die lang genoeg is om het bedrijf gunstig te verkopen en na de denken over andere manieren om aan een inkomen te komen.

(Bron foto: Thinkstock)