Nieuws

Veel activiteiten en een nieuwe voorzitter bij de Oerakker

Tijdens de jaarlijkse najaarsbijeenkomst van Stichting de Oerakker op 22 november 2018 heeft Obe Bootsma afscheid genomen als voorzitter. Rob Plomp werd gepresenteerd als de nieuwe voorzitter. Daarnaast werden er voor de 40 deelnemers interessante presentaties en workshops gegeven, die aanleiding gaven tot veel discussie.

Obe Bootsma, voorzitter, gaf een overzicht van de activiteiten in 2018, waarbij het tot stand komen van het Nederlands Fruit Netwerk als een belangrijke mijlpaal gezien werd.

Er werden verschillende onderwerpen gepresenteerd. Tammo Katuin, van de Noordelijke Pomologische Vereniging (NPV) vertelde over het internationale stoofperen project. In dit project wordt in oude literatuur informatie gezocht over Nederlandse stoofperen, handperen die niet afrijpen en steenperen. Daarnaast gaat men op zoek naar bomen van deze rassen om ze te beschrijven.

Theo Bastiaens vertelde over het project Blijenbeek in Limburg, waarin zo’n 200 granen van verschillende soorten, afkomstig van verschillende genenbanken, geteeld worden. Ook granen uit het Erfgoedzaden project worden vermeerderd en beschreven. Daarnaast wordt er Sint Jansrogge geteeld, dat gebruikt wordt bij het brouwen van een Oerbleij biertje. 

ArndJan van Wijk, van stichting “Op goede gronden” uit Zeeland presenteerde in ‘Van oude rasschen, de dingen die voorbijgaan’ een overzicht van het telen en in de markt zetten van oude tarwe-, gerst-, haver- en bonenrassen door de stichting. Het vermarkten bleek om verschillende redenen niet haalbaar en de stichting houdt daarom eind 2018 op te bestaan. Hij stelde de vraag: “Wat hebben we fout gedaan?” Hierop werd van verschillende kanten gereageerd en de problemen in het vermarkten van oude rassen werden herkend en erkend. 

Norbert Mergen van MergenMetz gaf een overzicht van zijn ervaringen met het behouden en (laten)eten/verkopen van “Levend Erfgoed” en van de initiatieven die hieraan werken. Daarbij gaf hij gaf goede ideeën voor de invulling van het Erfgoedzaden project.

Middagprogramma

Na de presentatie van een vergezicht richting 2025 gaf Obe Bootsma het voorzitterschap over aan Rob Plomp, die in zijn eerste optreden als voorzitter vooruit blikte op 2019.

Loek Hilgers nam namens het bestuur afscheid van Obe Bootsma. Chris Kik nam namens het CGN afscheid en prees Obe voor zijn langjarige inzet voor de Oerakker en hetgeen bereikt is gedurende zijn voorzitterschap. Als ‘Friezen om utens’ gaf hij Obe een fles Beerenburg van de Weduwe S. Joustra, welke Obe met zichtbaar genoegen in ontvangst nam.

Het Nederlands Fruit Netwerk besprak, onder leiding van Marcel Rutten, de stand van zaken en hield daarna een appel determineersessie waaraan door alle deelnemers geïnteresseerd werd deelgenomen.

Johannes Spyksma van het Fries Werkverband Oude Rassen vertelde over de ervaringen met het beschrijven van oude Friese rassen.

Jan Velema van de Zaderij gaf met de presentatie: ‘Werkverband Friese Rassen, instandhouding van cultuurgewassen’ een interessante college over wat er allemaal komt kijken bij het selecteren en vermeerderen van zelfbestuivers en kruisbestuivers. Ook vertelde hij over de betekenis van de begrippen landras, grondras, parapluras, kwekersras, F1 ras, instandhoudingsras en amateurras.

De presentaties zijn te vinden via de Oerakker website   

Rob Plomp stelt zich voor

"Na mijn studie Tuinbouwplantenteelt in Wageningen ben ik 15 jaar hovenier geweest, met een 2-jarige onderbreking als voorlichter biologisch moestuinieren. Via een software bedrijf (op het gebied van groenbeheer) ben ik uiteindelijk bij het Openluchtmuseum in Arnhem terecht gekomen. Ruim 12 jaar heb ik daar het beheer over de buitenruimte gevoerd. De inhoud was zeer divers: van Bonte Bentheimers tot Texelaars, van geneeskrachtige planten tot snoeivormen in alle maten, van meekrap tot Sint Jans rogge en van eeuwig moes tot het monstrans boontje. Vooral de contacten met de verschillende belanghebbende organisatie hebben mij altijd getrokken vanwege het enthousiasme en de kennis die er overal (nog) is. Het museum was ook bij uitstek geschikt om met die organisaties in contact te komen. Het zijn er teveel om allemaal op te noemen, maar een aantal waren: Tuinbazengilde, Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en natuurlijk de Oerakker. Door omstandigheden stopte het werk bij het museum en ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan bij een adviesbureau over groenbeheer. Gelukkig kan ik de inhoudelijke kant van het museum nu gebruiken want als voorzitter van de Oerakker komen vele aspecten terug: fruit, granen en groenten.

Als nieuwe voorzitter ben ik de laatste maanden begonnen met mij te oriënteren wat de Oerakker nu precies is en betekent. Hoe zit de geschiedenis in elkaar en wie zijn er bij betrokken?

Voor 2019 is de uitdaging om de Oerakker op de kaart te zetten. Welke functie vervult de Oerakker en waarom doen we dat precies? En hoe gaat de samenwerking precies met de verschillende belangenverenigingen? Want dat zijn er nogal wat.

Eén van de belangrijke speerpunten zal het financieel beleid zijn. Een organisatie als de Oerakker kan volgens mij niet toe met een budget van € 0,00. Dat remt natuurlijke elk goed idee. Het is niet noodzakelijk om geld te verdienen maar een project draaien vereist nou eenmaal enig budget."

(Bron foto: CGN)