Nieuws

Veel consumenten produceren zelf voedsel, al is de schaal bescheiden

Een prosument is iemand die zowel producent als consument is van zijn eigen voedsel. Dat kan gaan om moestuinders, maar het kan ook op kleinere schaal: een kruidenpotje op de vensterbank of aardbeien in de de achtertuin. Veel bewoners van Almere zijn prosument, al is de schaal soms bescheiden.

In Almere kent stadslandbouw een groeiende belangstelling. Wageningse onderzoekers volgen de ontwikkeling. In 2018 publiceerden ze een rapport waaruit blijkt dat er toen 140 initiatieven voor stadslandbouw waren. Het gaat daarbij om buurtmoestuinen, voedselbossen, schooltuinen, stadsboeren, horecaondernemingen of voedselcoöperaties. Niet alle Almeerders zijn bij die initiatieven betrokken, terwijl bijna iedereen toch wel iets doet om zelf voedsel te produceren, al is het soms op heel bescheiden schaal. Ze plukken bramen, zetten een kruidenpotje in de vensterbank of verbouwen fruit in een hoekje in de achtertuin.

Prosumptie

De onderzoekers vroegen zich af in hoeverre buurtmoestuinen algemeen zijn. Hoeveel mensen doen er aan wildplukken? Hoe groot is die minder zichtbare groep die een deel van hun eigen voedsel verbouwen? Wie zijn dat? Wat produceren ze? En waarom doen ze het? Ze voerden een enquête uit. Het onderzoeksrapport 'Prosumptie in de polder' laat zien dat er veel Almeerders zijn die iets aan voedselproductie doen, al is de schaal soms bescheiden.

De meesten van hen verbouwen vooral fruit, groenten en kruiden: een groentebed in de achtertuin, een potje met kruiden in de vensterbank bijvoorbeeld. Het zijn activiteiten die vaak weinig tijd en moeite kosten. Ook wildpluk komt veel voor. Vooral bramenplukken wordt vaak genoemd.

Meer fruit planten

De meeste mensen doen het omdat ze er plezier aan beleven. Het is leuk om in de tuin te werken, leuk om buiten te zijn en het geeft voldoening om zelf iets te maken. Uit interviews blijkt dat de mensen op heel verschillende manieren hun kennis vergaren over het tuinieren.

Veel mensen zouden wel meer groenten willen verbouwen, zo blijkt uit het onderzoek, maar ze ervaren een gebrek aan ruimte, tijd, en kennis. De markt speelt wel in op die wenst door het groeiend aanbod van eigen kleine kweeksystemen voor een kruidentuin op je balkon of systemen voor urban gardening.

Zo kun je in een systeem van Livin Farms thuis meelwormen kweken op GFT-afval. Ook de moestuintjesactie van AH stimuleert mensen zelf voedsel te verbouwen. De gemeente Almere zou inwoners ook kunnen helpen - denken de respondenten - door meer fruit aan te planten, door communicatie en kinderen te stimuleren zelf te tuinieren.

(Bron foto: AllNikArt via Pixabay)