Nieuws

Veel gezondheidswinst door juiste paardenweide

Grazend paard in weide - 100pk via Istock
Bron foto: 100pk, Istock
Samenvatting
  • Onderwerp
    paard, weidebeheer, kruidenrijkgrasland
  • Interessant voor
    hippisch, ondernemers
Bekijk de bronnen
Door goed inzaaien, passend beheer en oog voor onderhoud van paardenweides kan veel gezondheidswinst bij paarden worden behaald. Zo past kruidenrijk grasland goed bij de behoefte van paarden en helpt weides klimaatbestendiger te maken. Daarnaast dragen de paardenweide en het erf potentieel bij aan het herstel van biodiversiteit.

Veel paarden in Nederland grazen op hoogproductieve weilanden waarvan het gras te veel energie en suiker voor de dieren bevat. Dit zijn vaak weilanden die voor melkvee heel geschikt zijn, maar niet aan de behoeften van paarden voldoen. Harmke Schrijver van adviesbureau Horse & Habitat geeft aan: “Weides met meer kruidenrijk gras en houtige gewassen passen beter bij het natuurlijke dieet van paarden.” Paarden vertonen ander graasgedrag dan koeien, ze lopen veel tijdens het grazen en nemen de hele dag kleine hoeveelheden ruwvoer op.

Strookbegrazing en doorweiden

Ook het beweidingssysteem voor paarden verdient aandacht. Paarden grazen het gras kort af en het vele lopen zorgt voor verdichting of vertrapping van de bodem. Schrijver geeft in het artikel meerdere denkrichtingen voor een goed beweidingssysteem zoals strookbegrazing en doorweiden.

Kruidenrijke graslanden zijn beter bestand tegen extreme droogte. Dat komt doordat de verschillende planten in een kruidenrijk grasland verschillende en vaak diepere worteldieptes hebben dan grasland voor melkvee. Het water uit diepere bodemlagen kan daarmee benut worden.

Naast gezondheidswinst voor de dieren, komt kruidenrijk grasland bij paardenhouders ook in aanmerking voor financiële regelingen, zoals de ecoregeling uit het GLB of het ANLb.

Juiste keuze grasmengsel

Met de juiste keuze van een grasmengsel voor de paardenweide kan veel gezondheidswinst worden behaald. Dan gaat het over grasmengsels met een laag fructaangehalte die voldoende nutriënten met voldoende vezels bieden. Het gras moet ook het graasgedrag van paarden aankunnen. “Paarden grazen het gras relatief kort af. Het is belangrijk dat het gras een laag groeipunt heeft, zodat het snel weer terug kan groeien”, benadrukt Cindy Klootwijk van Grazin, gespecialiseerd in weidebeheer voor paarden. Verder biedt het artikel een scala aan tips voor de paardenweide, onder andere over maaien, bemesting, betredingstolerantie, smakelijkheid en de balans tussen eiwitten en suiker in het gras.

Onderhoud van de paardenweide

Alle weides vragen om onderhoud, zo ook de paardenweide. Met gericht beheer kunnen paardenhouders hun weiland beter bestand maken tegen extreme droogte door het watervasthoudend vermogen van de bodem vergroten. Daarbij is het onder andere belangrijk om het gras niet te kort te laten vreten, organische bemesting te gebruiken en zorgen voor een goede afwisseling tussen begrazing en rust voor hergroei.

Extra aandacht vraagt de giftige plant jacobskruiskruid bij het onderhoud van de weide. In het weiland herkennen grazers deze giftige plant en vreten het niet. Maar in gedroogde vorm valt die herkenning weg. Natuurlijke bestrijding van jakobskruiskruid begint bij het voorkomen van de plant, een gesloten graszode helpt daarbij. Jakobskruiskruid kiest namelijk vooral open plekken, omdat het een pioniersplant is. Om de plant te bestrijden kan het beste de rozet in het eerste jaar worden uitgestoken. Hiermee wordt bloei in het tweede jaar voorkomen.

Biodiversiteit van de paardenweide

Naast gezondheidswinst bieden paardenweiden en -erven ook mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Een studentenonderzoek brengt het biodiversiteitspotentieel van paardenbedrijven in de provincie Gelderland in beeld. Op de twintig bezochtte bedrijven zijn kenmerken met potentieel voor biodiversiteit waargenomen. Dit waren onder ander de kenmerken solitaire bomen, bomenrijen, knotwilgen, vijvers, rommelhoekjes en houtstapels. Monocultuurgrasland komt op 70% van de bedrijven voor en op 65% van de bedrijven is er divers grasland. Hagen en solitaire bomen werden op bijna alle bedrijven gezien. Uit de rondgang blijkt dat er een biodiversiteitspotentieel bestaat. Sommige landschapskenmerken zijn heel gebruikelijk en hebben nog steeds potentie, terwijl andere ruimte laten voor potentieel, omdat deze kenmerken niet of nauwelijks aanwezig zijn. Onder de laatste kenmerken vallen bijvoorbeeld voederhagen en bloemenborders.

Bronnen

(5)