Nieuws

Veel informatie uitwisseling in workshop ‘Nieuwe kansen voor traditionele groenten’

Op 13 oktober zijn tijdens een workshop in het kader van het EU project Trafoon, kennis en ervaringen uitgewisseld rondom afzet, gebruik en marketing van traditionele groenten in Nederland.

Er wordt de laatste jaren een grotere verscheidenheid aan groenten geteeld en ook consumenten hebben meer belangstelling voor variatie op het bord. Echter, beperkte marketing know-how bij producenten, zwakke logistieke organisatie en een beperkte consumenten/gebruikersgroep maakt dat het voor producenten lastig is om een goede boterham te verdienen. Tijdens een workshop werden kennis en ervaringen uitgewisseld tussen telers, koks, wetenschappers, historici en logistieke ondernemers.

De workshop werd georganiseerd door René de Bruin van Streekwijzer/Streekeigen Producten Nederland (SPN) en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). In het EU project Trafoon (Traditional Food Network) wordt kennis over innovatie van traditionele producten samengebracht èn gedeeld, gericht op het midden- en kleinbedrijf.
Het verslag en de presentaties zijn in de kennisbank opgenomen. Een korte samenvatting:

Presentaties

Chris Kik geeft een overzicht van Trafoon, de activiteiten van CGN hierin en de SWOT analyse. Actiepunten die uit deze analyse kwamen zijn de basis voor het programma van de Workshop.

Albert Kooy, voorzitter van Dutch Cuisine en schrijver van De Nieuwe Nederlandse Keuken pleit in zijn presentatie niet alleen voor 80% groenten en 20% vlees, maar ook voor 80% lokaal en 80% uit het seizoen. Daarnaast is educatie over de Nederlandse keuken aan de consument en in het horeca onderwijs belangrijk.

Peter Terwindt, manager van het logistieke platform Vers 24/7 laat een voorbeeld van een mogelijke oplossing van logistieke knelpunten voor traditionele groenten en kleinschalige streekproducten zien.

Verdere programmapunten

Christian Weij van Verrot Lekker liet een aantal fermentatie technieken zien en producten proeven.

Yneke Vocking van de Bruinebonenbende pleitte voor een groter aandeel van peulvruchten in ons dieet.

Helma van Schendel vertelde over Beebox, een cooperatie waar boeren en klanten deel van uitmaken.

Conclusie

De deelnemers concludeerden dat er veel nieuwe ontwikkelingen en kansen zijn die mogelijkoplossingen bieden voor de gesignaleerde knelpunten. Logistieke ontwikkelingen en nieuwe afzetconcepten brengen vraag en aanbod beter bij elkaar.
Het verhaal achter het product en de producent is hierbij cruciaal, evenals voorlichting en educatie voor consumenten en jongeren.

(Bron foto: CGN)