Nieuws

Veel praktische vragen rond het scheiden van jonge dieren

De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) organiseerde eind maart een symposium over de problematiek rondom het scheiden van jonge dieren van hun moeder en/of van hun sociale groep.

Scheiden doet lijden

Het symposium onder de naam ‘Scheiden doet lijden?!’ werd bezocht door allerlei betrokkenen uit de sector gezelschapsdieren, zoals fokkers, dierenartsen, gedragstherapeuten, Tweede-Kamerleden van de Partij voor de Dieren en ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Belangrijkste conclusies symposium

  • Het is belangrijk dat er een wet is waarin minimum leeftijden van scheiden zijn vastgelegd. Er zou voor nog voor meer dieren iets geregeld kunnen/moeten worden, zoals voor fretten en papegaaien. Een getal is echter niet alles bepalend. Er zijn veel factoren die meegenomen moeten worden in de afweging per dier.
  • Heel belangrijk is juiste voorlichting aan fokkers en aan kopers van dieren, want hier is nog veel te winnen. Het PVH heeft hier een belangrijke taak in samen met het LICG.


(Bron foto: PVH)