Nieuws

Veel veehouderijbedrijven dicht bij woningen

De meeste veehouderijbedrijven, tussen de 70 en 90%, liggen op minder dan 250 meter afstand van een burgerwoning. Daarom is het zinvol te zoeken naar manieren om de mogelijke risico’s en emissies voor omwonenden te verminderen.

Veehouderijbedrijven hebben invloed op de kwaliteit van de leefomgeving Voorbeelden hiervan zijn hinder door geur, fijnstof of lawaai, of risico’s van zoönosen, zoals Q-koorts. Door schaalvergroting zijn veehouderijbedrijven groter geworden. De maatschappij volgt die ontwikkelingen kritisch: de schaalvergroting en vermeende overlast leiden tot discussie. Daarom is het van belang te weten om hoeveel woningen het gaat. Hoeveel woningen staan dicht bij veehouderijbedrijven? Het rapport 'Afstand tussen veehouderij en woningen' laat zien dat 70 tot 90% van de veehouderijbedrijven dichtbij woningen staan.

Directe omgeving

In 2013 is op verzoek van de overheid een snelle analyse gemaakt. Toen bleek dat in 2011 82% van de veehouderijbedrijven op minder dan 250 meter van een woning staat. Gemiddeld ging het daarbij om 5,2 woningen in het buitengebied per bedrijfslocatie. Andersom geredeneerd ligt tussen de 30 en 40% van de woningen in het buitengebied op minder dan 250 m van een veehouderijlocatie. De veehouderijbedrijven die dichtbij woningen staan zijn gemiddeld kleiner dan bedrijven zonder woningen in de nabijheid. Een klein aantal bedrijven - 7% - staat op minder dan 250 meter van een woonkern.

Variatie

In vervolgonderzoek zijn de gegevens verder geanalyseerd. Er blijkt variatie te bestaan tussen provincies. Het percentage bedrijven op minder dan 250 m van woningen varieert in de meeste provincies van 71-87%. In Flevoland is dat percentage lager: 53%. Per diergroep is er ook variatie in dat percentage: van 74% bij melkvee en geiten tot 87% bij vleeskalveren. De onderzoekers concluderen dat de verwevenheid niet beperkt is tot gebieden met intensieve bedrijven, maar dat je die bijna overal in het land vindt.

Woonkernen

De meeste bedrijven hebben alleen te maken met woningen in het buitengebied. Slecht 1% van de veehouderijlocaties ligt binnen bevolkingskernen, en 7% ligt binnen 250 m afstand van een bevolkingskern. Dit betekent dat 2500 veehouderijlocaties in of vlak bij de woonkern liggen met in totaal 222.000 woningen op minder dan 250 m afstand. Per veehouderijlocatie vind je in die gevallen gemiddeld bijna 90 woningen in de directe nabijheid op minder dan 250 meter van een veehouderij .

Risicobeperking

Uit het RIVM rapport Veehouderij en gezondheid omwonenden, dat in 2016 verscheen, blijkt dat omwonenden rond veehouderijbedrijven meer luchtwegklachten hebben. Omdat nu uit cijfers blijkt dat veel veehouderijbedrijven op minder dan 250 meter van een woning liggen, bevelen opstellers van het rapport aan verder te zoeken naar manieren om de mogelijke risico’s en emissies van veehouderijbedrijven voor omwonenden te verminderen.

(Bron foto: WUR)

Links

(3)