Menu
Nieuws

Veel verschil in emissies veehouderijen

Er zijn grote verschillen in methaanuitstoot tussen veehouderijen. Ook koeien stoten niet allemaal evenveel methaan uit. Die verschillen bieden aanknopingspunten om de emissies van methaan te reduceren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Veehouderij & Klimaat’, uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) en gefinancierd door het ministerie van LNV. In vervolgonderzoek dat WUR nu opstart, willen onderzoekers de verschillen verklaren en praktisch werkbare maatregelen ontwikkelen voor de diverse typen veehouderijen. Zo kunnen veehouders hun bedrijf rendabel aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof.

false

false

false

false

Webinar veehouderij en klimaat

Op 10 december 2020 van 20.00 tot 21.00 uur vindt er een online bijeenkomst plaats over de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken. Het programma bestaat uit een mix van korte presentaties en video’s van deelnemende veehouders. Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Bekijk deze themapagina: