Nieuws

Veenvrije teelt om CO₂-uitstoot te beperken

Veen is een belangrijk bestanddeel van de tonnen potgrond die in de sierteelt gebruikt worden. Om CO₂-uitstoot te beperken is de zoektocht naar alternatieven bittere noodzaak.

Droogleggen en afgraven van veen draagt door de de uitstoot van het broeikasgas CO₂ bij aan klimaatopwarming, zo legt vakblad Management&Techniek uit. Omdat er bij de productie voor potgrond veen gebruikt wordt, ligt deze methodiek onder vuur. In het artikel 'Veen is sleutel voor een duurzame CO₂-opslag' legt het vakblad uit hoe veen ontstaat, wat kenmerken van veen zijn en waarom veen zo belangrijk is.

Cijfers

Het vakblad komt in het artikel met cijfers. Zo zit wereldwijd 30% van de ondiepe koolstof opgeslagen in veen terwijl het veen slechts 3% van de landoppervlakte beslaat. Door drainage van veengebeiden, vooral in tropische streken, is het gehalte aan CO₂ in de atmosfeer met 5% toegenomen. Het draineren van 1 hectare veen brengt evenveel CO₂ in de lucht brengt als wanneer je met met een personenwagen zes keer rond de aarde rijdt. (290.000 km). Volgens het vakblad komt in Europa elk jaar 4,5 miljoen ton CO₂ vrij door het gebruik van veen voor landbouwdoeleinden.

Alternatieven

Omdat er elk jaar honderden hectaren veen verdwijnen naar potgrond- en substraatproducerende fabrieken, is het bittere noodzaak om te zoeken naar alternatieve grondstoffen, aldus het vakblad.

(Bron foto: Pixabay )