Nieuws

Vegetarisch menu voor mensen op Mars

Als het aan Elon Musk ligt, wonen er straks mensen op Mars. Het zou kunnen. Je kunt op Mars in ieder geval voedsel produceren, zegt onderzoeker Wieger Wamelink: aardappelen, rogge, bonen en erwten bijvoorbeeld. Sinds 2013 experimenteert hij met de teelt van groenten op marsgrond. Maar vleesproductie is er niet mogelijk.

Als er in 2050 mensen op Mars wonen, wat moeten ze dan eten? Kun je op Mars groenten telen en voedsel produceren? Dat is de vraag waar Wagenings onderzoeker Wieger Wamelink zich sinds 2013 mee bezighoudt. Als experiment verbouwt hij op aarde onder laboratoriumomsandigheden verschillende gewassen op grond die qua samenstelling lijkt op grond die afkomstig is van Mars of de maan.

Groenten op Mars

In 2013 begon hij zijn onderzoek. In een experiment met 840 potjes zaaide hij 40 soorten planten: vijf zaden per pot. In totaal zaaide hij 4200 zaadjes. De opkomst van de planten was boven verwachting, zo legt hij in een online college uit. Op de marsbodem kiemden veel planten. De ervaring is dat de planten goed smaken: tomaten zijn zoet, rucola smaakt pittig. Maar er is nog wel een probleem met de bodem.

De bodems zijn eigenlijk niet zo goed. Ze hebben ze een hoge pH-waarde. Bovendien zitten er veel zware metalen in: kwik, lood, cadmium en zink. Ook neemt de bodem slecht water op. Toch hoeft dat geen probleem te zijn, zo legt hij uit. De gehalten aan zware metalen in de groenten zijn laag, ver beneden de norm. Je kunt dus groenten verbouwen op Mars, is zijn conclusie.

Kippenmest

Maar om op Mars te kunnen wonen, moet je meer doen. De leefomstandigheden zijn niet goed. Op Mars is het meestal 50 tot 60°C onder nul. Bovendien is er geen lucht. Ook is de straling van de zon ongefilterd en dus schadelijk. Je moet dus de hele tijd binnen leven en de planten moet je óók binnen telen, in een gesloten systeem. Er mag daar niets verloren gaan. Je zult daarom met behulp van schimmels en bacteriën een ecosysteem moeten ontwikkelen. Schimmels zorgen ervoor dat planten voedingsstoffen beter op kunnen nemen. Bacteriën breken plantenresten juist weer af. Bovendien zijn bacteriën nodig in combinatie met vlinderbloemige planten om stikstof te binden. Ook zijn er voor bodemverbetering wormen nodig.

Wamelink heeft een lijst met wat er mee moet naar Mars: zaden van planten, schimmels, bacteriën, wormen, zonnepanelen, hommels en mensen. Mensen zijn nodig om het voedsel te produceren en op te eten. Hun ontlasting is weer nodig voor de bemesting.

Vleesproductie is niet mogelijk omdat je daarvoor te veel ruimte nodig hebt. De ruimte op Mars zal immers beperkt zijn. Mensen moeten dus vegetarisch leven. Wel zou Wamelink kippen mee willen nemen. Kippen zijn namelijk in staat om groenafval snel om te zetten in mest. Bovendien zijn hun eieren een goede aanvulling op een vegetarisch dieet. Maar er is nog wel een probleem, zegt hij: Hoe krijg je kippen op Mars? Hoe overleven ze een vlucht in een raket van een half jaar?

(Bron foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ)