Nieuws

Veilig aan de slag tegen Phytophthora

Aardappelveld - Catkin via Pixabay
Bron foto: Catkin, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
 • Onderwerp
  phytophthora, gewasbescherming, plantgezondheid
 • Interessant voor
  loonwerkers, akkerbouwers, telers, adviseurs
Bekijk de bronnen
Phytophthora infestans (‘de aardappelziekte’) veroorzaakte in 2023 grote problemen in de aardappelteelt. Dit kan de voorbode zijn voor een nieuw ‘rampjaar’ in 2024. Door combinaties van gewasbeschermingsmiddelen toe te passen en af te wisselen blijft Phytophthora beheersbaar. De start van het nieuwe seizoen is de cruciale fase om op scherp te staan met de te nemen maatregelen. Dat alles samen én op een veilige manier.

Phytophthora (Phytophthora infestans) is een schimmel die de aardappelziekte veroorzaakt. De aardappelziekte is een ernstige plantenziekte en valt zowel de bladeren als de knollen van de aardappelplant aan en kan in slechts twee weken een hele oogst verwoesten als de gewassen niet beschermd zijn. De sporen van Phytophthora worden verspreid via de zieke planten, zoals in een veld of op afvalhopen. Deze sporen zijn gevaarlijk voor zowel eigen gewassen als voor andere aardappelvelden in de buurt.

In de factsheet ‘Phytophthora infestans in aardappel’ staat meer informatie over de levenscyclus en verspreidingswijze van Phytophthora infestans.

Samen aan de slag tegen Phytophthora

De meest effectieve maatregelen die je kunt nemen staat in de flyer 'Samen aan de slag tegen Phytophthora‘:

 • Volg de verplichte teeltvoorschriften.
 • Dek afvalhopen af, bestrijd opslag en haarden.
 • Bescherm rassen met verbeterde resistentie actief.
 • Pas combinaties van middelen toe, wissel regelmatig af (alterneren).
 • Gebruik een beslissingsondersteunend systeem (BOS).
 • Bespreek met de afnemer het gebruik van rassen met verbeterde resistentie.

Ook op het kennisplatform Crkls is informatie verzameld over de beheersing van Phytophthora.

Kleurenschema toets middelengebruik

Door combinaties van gewasbeschermingsmiddelen toe te passen en af te wisselen (‘alterneren’) blijft Phytophthora beheersbaar. Als hulpmiddel is een kleurenschema opgesteld, waarin middelen zijn ingedeeld op basis van hun werkingsmechanisme. Met dit schema kunnen telers en loonwerkers toetsen of zij middelen goed afwisselen.

Veilig werken met bestrijdingsmiddelen

Bedrijven die werken met gewasbeschermingsmiddelen worden opgeroepen om deze middelen veilig te gebruiken om de gezondheid van henzelf, medewerkers en collega's te beschermen. Onveilig gebruik kan leiden tot allergieën, irritaties en ernstige gezondheidseffecten zoals lever- of nieraandoeningen, tumoren en onvruchtbaarheid. Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen – op de juiste manier – is essentieel om deze effecten te voorkomen. Branchevereniging Cumela heeft hier een uitstekende instructievideo voor gemaakt.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Toolbox Kleding Gewasbescherming 2023

Bron: Cumela