Nieuws

Veilig bier met glyfosaat

In Nederlandse bieren zit glyfosaat, maar de gehaltes zijn zo laag dat er geen gezondheidsrisico's zijn. De gehaltes zijn meer dan 200 keer lager dan het toegelaten maximum.

Afgelopen voorjaar meldde een Duits onderzoeksinstituut, het Umweltinstitut München, dat in de meestgedronken bieren glyfosaat aangetroffen werd. De onderzoekers meten waarden van 0,00046 mg//l tot 0,02974 mg/l. Dat onderzoek trok aandacht.

Glyfosaat, de werkzame stof van het veel gebruikte herbicide Roundup, ligt toch al onder het vergrootglas. In diverse media wordt gemeld dat de stof mogelijk kankerverwekkend is. En de stof wordt bovendien vaak gekoppeld aan discussies over genetische modificatie. Glyfosaatresistentie is een van de meest toegepaste genetische modificeringen.

Norm

Dit bericht was voor het NVWA aanleiding ook Nederlandse bieren te onderzoeken. In het voorjaar van 2016 werden 29 biermerken bemonsterd, Nederlandse biermerken, maar ook 5 Belgische en een Duits biermerk. In een laboratorium werden de glyfosaatgehaltes bepaald. De maximale residulimieten (MRL) zoals die door de EU is vastgelegd, is 3,8 mg/kg. Zou die norm overschreden worden, dan is dat nog niet schadelijk, want er zit een grote veiligheidsmarge in.

Veilig

De in de Nederlandse bieren gevonden gehalten waren een stuk lager dan die MRL, zo blijkt uit de factsheet Glyfosaat in bier. De gevonden waarden varieerden sterk per biersoort. Van de 29 monsters waren er 11 die meer glyfosaat bevatten dan de bepaalbaarheidsgrens. Het gemiddelde gehalte glyfosaat was 0,0065 mg/ltr. De hoogste waarde was 0,019 mg/ltr. Die waarden zijn niet verontrustend, meldt het NVWA. De hoogst aangetroffen waarde is 200 keer lager dan de MRL en is dus veilig.

Overigens heeft het CTGB de toelating van glyfosaat dit jaar wel beperkt. Zo mag dit middel sinds maart niet langer meer door professionals gebruikt worden om onkruid op verhardingen te bestrijden. De stof is wel toegelaten in diverse teelten. En op dinsdag 28 juni maakte eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (volksgezondheid) bekend dat het middel nog anderhalf jaar op de Europese markt blijft.

(Bron foto: Pixabay)