Nieuws

Veilig en duurzaam vissen met meer kennis

Het aantal ongelukken in de visserij is veel hoger dan bij andere beroepen. het nieuwe kennisplatform Vistikhetmaar laat zien hoe je als visser ongelukken kunt voorkomen of hoe je zwerfvuil kunt beperken. En er is lesmateriaal.

In 2008 was het aantal doden in de zeevisserij rond de 7 doden per 10.000 werkenden. Dat is hoog: 14 keer hoger dan bij andere beroepsgroepen. En omdat niet alle ongelukken gemeld worden, is het aantal ongelukken in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger. Veel werkenden in de visserij zien het belang wel in van veilig werken aan boord. Je kunt de kans op ongelukken voorkomen door met elkaar mogelijke gevaren te bespreken en maatregelen te nemen. De overheid wil er bij helpen en heeft daarom het initiatief genomen voor het kennisdossier Veiligheid op zee op het nieuwe kennisplatform 'Vistikhetmaar'.

Lesmateriaal

Er zijn meer onderwerpen waarover dossiers beschikbaar zijn. Zwerfvuil is zo'n onderwerp. Jaarlijks komt er veel afval in zee terecht, o.a. vanuit de visserij. Omdat op Europees niveau afgesproken is de hoeveelheid afval in zee terug te dringen, zijn er projecten binnen de Nederlandse visserij die zich met dit probleem bezig houden. Een ander dossier richt zich op familiebedrijven en bedrijfsopvolging. Naast de kennisdossiers - met inleidende filmpjes - is er veel onderwijsmateriaal. Er zijn nu 17 lesmodulen beschikbaar bijvoorbeeld over milieu, vissoorten of mariene ecologie.

Het kennisplatform Vistikhetmaar.nl is ontwikkeld door Stichting ProSea, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Stichting Sectorraad Visserij heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de website en is nu de eigenaar. Bij het beheer van de website werkt de Sectorraad samen met onderzoeksinstellingen (Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research), de overheid, de Sectorkamer Transport en Logistiek, de Nederlandse visserijscholen en Stichting ProSea.

(Bron foto: Shutterstock)