Nieuws

Veilig ombouwen van dieselmaterieel naar elektrisch

Laadschop Shovel
(Shutterstock vrij gebruik)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Ombouw diesel naar elektrisch
 • Interessant voor
  Loonwerkbedrijven, GWW-bedrijven
Bekijk de bronnen
De bouw-, infra- en groensector heeft de klimaatopgave om in 2030 uitstootvrij te zijn. Eén van de manieren om dat te bereiken is het ombouwen van bestaande dieselaangedreven machines naar elektrisch. Brancheorganisatie BMWT heeft een handreiking gepubliceerd over machineveiligheid, garantie, product­aansprakelijkheid en machinedocumentatie na ombouw.

De afgelopen twee jaar wordt steeds meer dieselmaterieel naar elektrisch omgebouwd, omdat er te weinig aanbod is van nieuw uitstootvrij materieel. In de praktijk gaat het veelal om ombouw van graafmachines en wielladers, de meest gangbare machines in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Na ombouw is het niet altijd duidelijk hoe het staat met de fabrieksgarantie, de productaansprakelijkheid en de geldigheid van de CE-verklaring. Daarom heeft BMWT, de brancheorganisatie van importeurs en fabrikanten voor bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transport­materieel, een handreiking geschreven voor veilig ombouwen. De handreiking geeft duidelijk weer wat betrokken bedrijven moeten doen en welke regels er gelden.

Voldoen aan wetgeving

De ‘Handreiking Veilig Ombouwen’ geeft een compleet inzicht in de regels die een rol spelen bij de ombouw. Deze regels zijn afkomstig uit verschillende wet- en regelgeving, onder andere Arbowet, Arbobesluit, Warenwet, Warenwetbesluit machines, diverse Europese richtlijnen en NEN- en EN-normen. Brancheorganisatie BMWT actualiseert de handreiking regelmatig. Hiermee blijven de aanwijzingen aansluiten bij de meest recente regelgeving.

Rollen bij de ombouw

De handreiking onderscheidt zeven rollen in het ombouwproces:

 • Eigenaar
 • Gebruiker
 • Verhuurder
 • Werkgever
 • Opdrachtgever
 • Ombouwer
 • Toeleverancier

Een betrokken partij kan diverse rollen combineren.

Aanwijzingen per rol

Een overzichtelijke flowchart stelt aan de hand van concrete vragen vast wat ieders rol is bij de ombouw. Voor iedere rol beschrijft de handreiking plichten en aandachtspunten en wordt de geldende wetgeving toegelicht. Zo krijgt de eigenaar de aanwijzing dat na de ombouw de nieuwe handleiding beschikbaar moet zijn bij de machine. De eigenaar moet ook de verzekeraar op de hoogte brengen van de ombouw, omdat misschien aanpassing van de verzekering nodig is. Ook moet de nieuwe machine geregistreerd worden bij de RDW, als voor de machine registratieplicht geldt.

Wie is de fabrikant?

Belangrijke vraag is wie uiteindelijk als de (nieuwe) fabrikant wordt aangemerkt, want die rol brengt bijzondere verantwoordelijkheid en verplichtingen met zich mee. Zo moet de fabrikant een risicobeoordeling uitvoeren van de nieuwe machine. Hij moet ook zorgen dat de eigenaar van de machine hem de originele CE-markering en EG-verklaring overhandigt en de nieuwe CE-markering en EG-verklaring regelen. Daar hoort een constructieplaat met de nieuwe machinegegevens bij. Met de toeleveranciers dient de fabrikant afspraken te maken over bijvoorbeeld normering en certificaten.

Bronnen

(1)