Nieuws

Veilig voedsel rond vliegveld

Biomonitoring toont aan dat de uitbreiding van de luchthaven Lelystad geen invloed heeft op de kwaliteit van gewassen in de omgeving.

Als de plannen doorgaan, wordt de luchthaven Lelystad uitgebreid tot een luchthaven met 45.000 vliegbewegingen per jaar. De provincie Flevoland wil daarom weten wat het effect is van die uitbreiding. Is er meer uitstoot van schadelijke stoffen? Ook de agrariërs in de directe omgeving willen weten of de uitstoot van uitlaatgassen effect heeft op de kwaliteit van hun gewassen. In opdracht van de provincie Flevoland zochten onderzoekers van Wageningen UR (Rikilt, PRI) en advies- en ingenieursbureau LBP|Sight dit uit. Hun onderzoeksrapport ‘Voedselveiligheid bij luchthavens’ dat in november 2015 uitkwam, laat zien wat het effect is.

Biomonitoring

De onderzoekers gebruikten boerenkool- en spinazieplanten als testgewassen. Het is een vorm van biomonitoring. Ze keken wat de gehalten waren van verschillende stoffen in die planten die op twee locaties geteeld werden, in Lelystad en Bremen. De planten bij Lelystad laten zien wat de huidige situatie is. De luchthaven van Bremen lijkt qua omvang op de toekomstige luchthaven van Lelystad. Er werden metingen gedaan aan 36 verschillende stoffen, vooral stoffen die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Meetgehalten

Verschillende van die stoffen konden worden aangetoond in de gewassen. Chroom, nikkel, cadmium, kwik, lood en PAK’s werden gevonden in de planten. Soms heel weinig, soms alleen in boerenkoolplanten. Maar echte duidelijke verschillen waren er niet. Soms vonden ze de hoogste meetgehalten bij planten die het verst van het vliegveld aflagen. En aantoonbare verschillen tussen Lelystad en Bremen werden niet gevonden.

Conclusie is dat de metingen aan boerenkool en spinazie geen relatie kunnen aantonen tussen het vliegverkeer en vervuiling met emissies. De uitbreiding van Lelystad zal geen invloed hebben op de kwaliteit van de gewassen in de omgeving.

(Bron foto: Pixabay)