Nieuws

Veilig werken in bos en natuur

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) heeft 7 veiligheidsinstructiebladen uitgebracht, met onderwerpen als werken met een motorkettingzaag en bosmaaier en het plaatsen van vogelnestkasten.

Elk instructieblad is op dezelfde wijze opgebouwd en start met een opsomming van de belangrijkste risico's. Daarna volgen aandachtspunten gelet op: werkvoorbereiding, veiligheid tijdens de uitvoering en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Instructiebladen

VBNE gaf de volgende instructiebladen uit:

(Foto: Stijn de Reus (Groen Kennisnet-fotowedstrijd))

Publicaties

(7)