Nieuws

Veilig werken langs de weg

Bij werkzaamheden langs de weg moet je zorgen dat verkeersveiligheid van zowel de wegwerkers als de weggebruikers gegarandeerd is door de juiste maatregelen te nemen. Vakblad Grondig zet richtlijnen en tips op een rij.

Werken langs de weg is niet zonder risico. Wegbeheerder of eigenaar, opdrachtgever, aannemer, werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, maar ook van weggebruikers en voorbijgangers. Om die veiligheid te waarborgen, staan er aanwijzingen in Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de Wegenverkeerswet en de Arbowet. Die aanwijzing zijn door CROW in praktische richtlijnen vertaald. Vakblad Grondig zet richtlijnen en tips op een rij in een informatieblad 'Veilig werken langs de weg'.

Maatregelen

Bij werkzaamheden langs de weg, bijvoorbeeld tijdens het snoeien of rooien van bomen, moet een wegbeheerder er voor zorgen dat de weggebruiker deze weg veilig kan gebruiken tijdens de werkzaamheden. Hij moet toestemming geven voor het werk en bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom moeten wegbeheerder, opdrachtgever en werkgever vooraf goede afspraken maken. Soms kan het nodig zijn een een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen. Een risico-inventarisatie is een goede basis voor die afspraken.

Voorbereiding

De uitvoerder moet het werk vervolgens zo goed mogelijk voorbereiden. Hij maakt een overzichtslijst van de borden en afzettingen die nodig zijn en zorgt ervoor dat die materialen ook aanwezig zijn op de werkplek. Voor de bescherming van verkeersdeelnemers kan het nodig zijn dat het verkeer moet worden omgeleid. Verkeersdeelnemers moeten in ieder geval goed kunnen zien hoe ze moeten reageren.

Signaalkleding

Ook voor de medewerkers is een werkgever wettelijk verplicht maatregelen te nemen. Zo moet hij zorgen dat medewerkers met signaalkleding altijd goed zichtbaar zijn. Het vakblad noemt meer tips. Zo moet je onnodig oponthoud voorkomen en gereedschappen niet onbeheerd achterlaten.

(Bron foto: Pixabay)