Nieuws

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Werkgevers en werknemers hebben beide de plicht zorgvuldig om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Maar hoe doe je dat? Op 19 juni organiseerde de stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad een studiedag. De informatie is ontsloten in een nieuw dossier.

Het is wettelijk voorschrift dat werken met gewasbeschermingsmiddelen geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De Arbowet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden verplichten werkgevers en werknemers zorgvuldig om te gaan met deze middelen. Werkgevers en werknemers zijn beide verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een veilige werkplek, werknemers zijn verplicht veiligheidsmaatregelen te nemen.

Kennis

De overheid vindt het belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers voldoende kennis moet hebben van de risico's. Omdat docenten gewasbescherming een belangrijke rol spelen in het doorgeven van die kennis, organiseerde de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad, met ondersteuning van het Onderwijs Vernieuwings Programma (OVP) op 19 juni in Bleiswijk een studiedag waar het onderwerp 'veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen' centraal stond.

Jurgen Mook, beleidsmedewerker van het ministerie van SZW, en Albert van den Burg van Stigas verzorgden inleidingen en zetten de deelnemers aan het werk. Docenten werkten aan cases rond carcinogene stoffen & zwangere vrouwen en Risicomanagement & werkgeversaansprakelijkheid. Beide cases zijn beschikbaar als lesmateriaal voor de eigen lessen, cursussen en verlengingsbijeenkomsten.

Tips

Naast deze cases is ook andere informatie studiedag ontsloten in een nieuw dossier. Aandacht voor veilig werken met chemische middelen begint al bij de voorbereiding van een bespuiting. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor middelen die minder risico opleveren, je kunt middelen toepassen op een moment dat er zo weinig mogelijk risico is op blootstelling van anderen. En als je goed rekent, kunt je voorkomen dat je met een restvloeistof zit.

In het dossier vind je meer tips en presentaties van de studiedag. Daarnaast vind je ook andere informatiebronnen over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen.

(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)