Nieuws

Veilige residuen bestrijdingsmiddelen op groente en fruit

Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane hoeveelheid van resten van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit, meldt de NVWA. Als er overschrijdingen zijn, gaat het vaak om producten uit niet EU-landen. Het is verstandig fruit te blijven eten, aldus het Voedingscentrum.

Het aantal overschrijdingen van de maximaal toegestane hoeveelheid residuen van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit in Nederland is zeer klein, blijkt uit de voortgangsrapportage die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onlangs publiceerde. De NVWA vond wel wat overschrijdingen. Dat betrof vooral producten uit landen buiten de EU, zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia. De overschrijdingen leverden geen gezondheidsrisico's op, zo blijkt uit de rapportage.

Residu limiet

Hoeveel residuen er op groenten en fruit mogen zitten, wordt door EU-lidstaten vastgelegd in de Maximum Residu Limiet (MRL), waarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht worden genomen. Gezondheidsrisico's mogen niet optreden. Een andere waarde is de gezondheidskundige grenswaarde, de Acute Reference Dose (ARfD). Die waarde ligt hoger.

Wanneer de NVWA een overschrijding van de MRL constateert, volgte een boete of waarschuwing en mag het betreffende product niet meer verhandeld worden. Wordt ook de ARfD overschreden, dan wordt de partij zo snel mogelijk uit de handel gehaald en vernietigd. Bovendien moet een overschrijding van de ARfD gemeld worden aan de Europese Commissie en EU-lidstaten via het Europese Rapid Alert Systeem (RASFF).

Overschrijding

Uit de rapportage blijkt dat overschrijding van de ARfD vooral geconstateerd wordt op producten van buiten de EU: gojibessen uit China bijvoorbeeld, peulen uit Kenia of druiven uit Egypte en Peru. Maar ook op sinaasappels uit Spanje werd een te hoog gehalte aangetroffen. Alle betroffen producten zijn direct van de markt gehaald. Naast de NVWA - die een steekproefsgewijze controle uitvoert - onderzoekt ook het bedrijfsleven zelf partijen op residuen. Wanneer het bedrijfsleven een overschrijding van de ARfD constateert, moeten ze dit melden.

Trouw analyseerde de meetresultaten van NVWA en kopte dat groenten en fruit vaak zijn vervuild met hormoongif. Zo schrijft Trouw op 10 december dat in ongeveer de helft van Spaanse nectarines, druiven en perziken in Nederlandse winkels stoffen zitten die de hormoonhuishouding kunnen verstoren. Ook op andere andere fruitsoorten, groenten, kruiden, zaden, granen, aardappelen en noten kunnen hormoonverstorende pesticiden zitten, schrijft Trouw.

Risico's

Als reactie op het bericht in Trouw nuanceert het Voedingscentrum de risico's. Wanneer de gevonden hoveelheden bestrijdingsmiddelen boven de norm uitkomen, dan is het niet meteen schadelijk. De normen zijn streng. De MRL heeft een grote veiligheidsmarge. De NVWA vindt nauwelijks te veel resten bestrijdingsmiddelen op groente en fruit, aldus het Voedingscentrum.

Dat er resten gevonden worden, wil niet zeggen dat je groenten en fruit moet mijden. Ook zwangere vrouwen en kinderen kunnen zonder risico groenten en fruit eten. De gezondheidsvoordelen van groente en fruit wegen dan ook ruimschoots op tegen kleine resten bestrijdingsmiddelen die je misschien binnen kunt krijgen.

Wil je risico's mijden, dan kun je er voor kiezen biologische producten te eten, schrijft het Voedingscenturm. Bovendien is het verstandig gevarieerd te eten, zodat je een mogelijke kans op hoge blootstelling aan schadelijke stoffen kunt verkleinen.

(Bron foto: Shutterstock)