Nieuws

'Vele aanvragen' voor Keurmerk Zoönosen

Het Keurmerk Zoönosen staat in de belangstelling bij dier- en veehouders die publiek ontvangen, zo blijkt uit de 'vele aanvragen'. Het keurmerk kan wel gebruiksvriendelijker. Daar wordt aan gewerkt.

Dit is te lezen in vakblad Veehouder en Veearts (Voor alle bedrijven Keurmerk Zoönosen). Het keurmerk is in 2009 ingevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en dient om aan te tonen dat een bedrijf maatregelen neemt om zoönosen (zoals Q-koorts en chlamydiose) te voorkomen en de kans op besmetting te beperken.

In het vakbladartikel, onder meer geschreven door een redacteur van de GD, is te lezen dat inmiddels meer dan 1000 keurmerken zijn uitgereikt. 'En dat geldt niet alleen voor kinder- of zorgboerderijen: er komen bij de GD ook aanvragen binnen van SVR-campings, pensionstallen, agrarische kinderdagverblijven, geitenbedrijven en activiteitenboerderijen'.

Aanpassen keurmerk

Uit interviews met een aantal gecertificeerde bedrijven, blijkt dat de checklist niet altijd goed aansluit. De focus ligt nu vooral op kinder- en zorgboerderijen, waar vaak veel verschillende diersoorten rondlopen. Een eigenaresse van een zorgboerderij waar vooral paarden lopen, geeft aan dat de vraag over vaccinatie bij geiten niet relevant is en daarmee vervalt. 'Om tegemoet te komen aan de vraag van de klant, gaat de GD de checklist van het keurmerk aanpassen.' De dienst wil op die manier een 'breed, eerlijk en toepasbaar' keurmerk voor elk type bedrijf aan kunnen bieden.

Driestappenplan

Meer ervaringen met het keurmerk en het verkrijgen daarvan zijn onder meer te lezen in het artikel Op zorgboerderij maken de vele handen het werk licht (GD Herkauwer, mei 2010). In diverse andere uitgaven van de GD is meer informatie te vinden over het praktische verhaal achter het keurmerk. Zie onder meer het artikel Keurmerk Zoönosen: 'stempel voor goed gedrag' (GD Herkauwer, 2009), de webpagina GD Keurmerk Zoönosen en de pdf GD Keurmerk Zoönosen.

Het behalen ervan behelst een driestappenplan: samen met de dierenarts wordt een checklist ingevuld, vervolgens wordt hieraan door de GD een score gegeven en bij voldoende punten krijgt de aanvrager een keurmerkbordje. Elk jaar moet opnieuw worden getoetst.


(Bron foto: Thinkstock)

Links