Nieuws

Verantwoord en veilig vrijwilligers op je land

Wie is verantwoordelijk voor vrijwilligers in de natuur en hoe laat je hen veilig werken? Onder meer deze vragen worden beantwoord in een uitgave van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

In de uitgave Praktische informatie en veiligheidsbeleid vrijwilligerswerk bos- en natuursector wordt allereerst een uiteenzetting gegeven van soorten samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld via een intermediair, soorten terreineigenaars/ -beheerders en soorten vrijwilligers(groepen).

Scholing, Arbo en informatiebladen

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inhoud van het veiligheidsbeleid. Denk aan inspanningsverplichtingen, aansprakelijkheidstelling, praktische aandachtspunten, scholing, bedrijfshulpverlening en toezicht. Betreffende scholing en voorlichting: in Arbowetgeving is dit een belangrijke eis. Ook op andere plekken in de uitgave wordt de Arbowet aangehaald. De meest recente en van toepassing zijnde uitgave op dit vlak is het Bos en Natuur Arbohandboek. Hoofdstuk 3 is een bundeling van veiligheidsinformatiebladen met de meest risicovolle werkzaamheden, te weten: werkzaamheden de motorkettingzaag en met de bosmaaier, werk dat vanaf een ladder wordt uitgevoerd en het knotten van bomen.

De uitgave is opgesteld door Polman Arbo & Veiligheid Buitenruimte in opdracht van de werkgroep 'Arbo en Veiligheid' van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).


(Bron foto: Pixabay)