Nieuws

Verantwoord onderzoek op eigen bedrijf

Agrarisch ondernemers zijn voortdurend op zoek naar mogelijke verbeteringen op het eigen bedrijf en experimenteren soms met aanvullende voeding of andere fokkeuzes. Om te weten of experimenten werken, is een verantwoorde proefopzet nodig. Een vijfstappenplan kan je daarbij helpen.

Een ideale, wetenschappelijk verantwoorde proefopzet is in de praktijk vaak niet haalbaar, schrijft vakblad Management&Techniek, maar door vijf basisprincipes te volgen kun je wel voorkomen dat je verkeerde conclusies trekt. Het vakblad beschrijft in een artikel 'Vijfstappenplan bij het opzetten van proeven op je bedrijf' hoe varkenshouders een proef op moeten zetten.

Melkpapjes

Bij hun zoektocht naar verbetering van de bedrijfsvoering lopen varkenshouders tegen vragen aan. Heeft het zin te kiezen voor een andere beer? Weegt een snellere groei op tegen de meerkosten van ander voer? Of groeien mijn biggen beter als ik ze in de kraamstal van melkpapjes voorzie?

Proef

Om die laatste vraag te beantwoorden, werkt het vakblad een proefopzet uit waarbij een deel van de biggen een melkpapje krijgen en andere niet. In het artikel wordt de opzet besproken aan de hand van vijf basisprincipes. Je zult eerst goed moeten bepalen wat je precies wil onderzoeken of vergelijken. Je moet het doel van de proef nauwkeurig beschrijven. Eem tweede principe is dat je toeval moet uitsluiten. Je moet daarom voldoende herhalingen in je proefopzet inbouwen. En om andere factoren uit te sluiten, moet je alles zo constant mogelijk houden.

Parameters

Een vierde aandachtspunt is het op een zorgvuldige manier verzamelen van kengetallen of parameters. Als je - zoals in het artikel - de groei van biggen wil meten, moet je gewichten bepalen op de geboortedag en speendag. Je moet die gegevens registreren samen met aanvullende gegevens zoals het hoknummer, zeugnummer, ziekte of mogelijk behandelingen. Ten slotte moet je de gegevens op een goede manier interpreteren.

Voor de verwerking is een statistische analyse in een excel-formulier zinvol. Het vakblad raadt aan om je te laten begeleiden door een specialist zodat je de juiste conclusies trekt.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)