Nieuws

Verbeter uw bodemkennis met de nieuwe digitale lesmodule van de bollenacademie

Profielkuil - ©Karin Pepers
Bron foto: Karin Pepers (©Karin Pepers)
Samenvatting
  • Onderwerp
    bodem in bloembollenteelt
  • Interessant voor
    bollentellers, onderwijs
Bekijk de bronnen
De bodem wordt steeds belangrijker bij het telen van gewassen, ook in de bloembollenteelt. Hoe gezonder de bodem, hoe beter de gewassen groeien en met hoe minder gewasbeschermingsmiddelen we toe kunnen. De bodem is de basis! Hiervoor is kennis nodig en die kennis heeft de Bollenacademie ontsloten in de zeer complete digitale lesmodule BODEM die ontwikkeld is voor MBO studenten en medewerkers op Bloembollen bedrijven.

De module is gratis. Wel moet er een account worden aangemaakt, zodat onthouden wordt waar je in de cursus gebleven bent. De dertien hoofdstukken gaan van fysische, chemische en biologische eigenschappen naar thema’s als klimaat, geologie, waterbeheer en verdichting. De Reader over Bodem van Aeres Hogeschool is gebruikt als uitgangspunt op basis waarvan samen met Agriholland en diverse onderwijspartijen de module is samengesteld.

Het ontwikkelen van deze digitale lesmodule is mogelijk gemaakt met financiering van Colland in het project BollenBodem. Bekijk deze nieuwe gratis lesmodule die bereikbaar is via de website: www.bollenacademie.nl Heeft u vragen, neem dan contact op met de projectleider van BollenBodem, mw. Barry Looman, barry.looman@wur.nl of de voorzitter van de Bollenacademie mw. Annika Versloot van de KAVB, versloot@kavb.nl

Bronnen

(2)