Nieuws

Verbetering van de kringloopwijzer

Met de KringloopWijzer (KLW) kan een melkveehouder op basis van kengetallen het bedrijfsmanagement en mineralenkringloop verbeteren. Maar die KLW geeft niet op alle bedrijven goede resultaten omdat de omstandigheden afwijkend zijn. Door aanpassing kun je de KLW verbeteren.

De KringloopWijzer (KLW) die in 2013 geïntroduceerd is, is een instrument waarmee je de mineralenkringloop op je bedrijf in beeld kan brengen. Op basis van bedrijfseigen data krijgt een melkveehouder diverse overzichten en kengetallen. De centrale motor is de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Een melkveehouder kan met de resultaten bedrijfsmanagement en de mineralenkringloop verbeteren.

Betrouwbaarheid

Toen de KLW ontwikkeld werd, is gekeken of die bruikbaar is voor een goede afspiegeling van de melkveesector. Uit een validatie bleek toen dat de betrouwbaarheid voor ongeveer 80% van de Nederlandse melkveebedrijven voldoende is. Voor 20% van de bedrijven blijkt dat de resultaten minder goed zijn. Binnen het werkgebied van LTO Noord komt dan ook het signaal naar voren dat een deel van de melkveehouders de prestaties van het eigen bedrijf niet goed herkennen in de resultaten.

In het project 'Kringloopwijzer nader bekeken', dat door Projecten LTO Noord en Wageningen University & Research is uitgevoerd, is daarom gekeken naar mogelijkheden om de KLW te verbeteren. In het project is gewerkt met bedrijven die niet tot de 80% horen waarvoor de KLW wel goed werkt.

Ander vee

Het gaat om 14 bedrijven die uit 6 provincies van boven de grote rivieren. Het zijn bedrijven die afwijken van het gemiddelde: extensieve bedrijven, bedrijven die weinig of geen snijmaïs voren, veel weiden of een ander veeslag dan HF op het bedrijf hebben.

Uit het rapport 'KringloopWijzer nader bekeken' blijkt dat het type vee er toe doet: Melktypische rassen hebben een andere VEM-behoefte dan dubbeldoelrassen. Ook het diergewicht heeft een duidelijke invloed op de door de KLW berekende kengetallen. Andere paramaters die van invloed zijn op de berekening zijn het P-gehalte van melk en de N- en P-gehaltes van vers gras. Door de vaststelling of berekening van die parameters aan te passen, kun je de KLW verbeteren.

Maatschappelijke waarden

Een andere aspect waaraan aandacht werd besteed, zijn maatschappelijke waarden. De maatschappelijke omgeving hecht waarde weidegang, biodiversiteit of de CO₂-bijdrage (carbon footprint). In het project stond de vraag centraal of het wenselijk is die maatschappelijke waarden in kengetallen uit te drukken? En moet je die maatschappelijke waarden meenemen in de KLW? Deelnemers onderkennen het belang van die maatschappelijke waarden, zo meldt het rapport, maar vinden niet dat dit thuishoort bij de rol van de KLW.

(Bron foto: Shutterstock)