Nieuws

Verblijven en ontmoeten in groen Spijk

Faciliteiten voor passerende recreanten, een dorpshart dat uitnodigt tot verblijven, ontmoeten en spelen en een groener dorpsaanzicht: bewoners van het dorpje Spijk hebben de Wetenschapswinkel (Wageningen UR) gevraagd om deze wensen voor hun dorp verder uit te werken.

Dit heeft zij onder meer in ontwerpschetsen gedaan, terug te vinden in het rapport ‘Naar een dorpshart voor Spijk – Een levend dorp met een rijke geschiedenis’. In het rapport is te lezen dat het dorp, daar waar de Rijn Nederland binnenkomt, eigenlijk al een dorpshart heeft. ‘Het dorpshart zit in de mensen en hun netwerken. Het zijn namelijk de verbindingen die het dorpshart ‘maken’.’

Groen, water, steenfabricage

Voor het onderzoek is onder meer aan jongeren gevraagd wat hun ideeën ten aanzien van het dorpshart zijn. Daarnaast hebben studenten landschapsarchitectuur van Hogeschool Van Hall Larenstein gekeken naar het bijzondere door de rivier gevormde landschap, de rol van de landbouw in het gebied, de relatie met het water, de industriële activiteiten en haar geschiedenis en de potentie van de recreatie.

Een combinatie van deze kwaliteiten (groen & water en steenfabricage) moet worden weerspiegeld in een multifunctioneel dorpshart. Onderzoeksvraag was hoe dit gerealiseerd kan worden. Voorgesteld wordt onder meer om het dorpshart alle openbare functies in het dorp te laten verbinden in een verkeersluw gebied en gebakken klinkers als verharding te gebruiken.

Stichting Actief Spijk

Andere onderzoeksvragen waren: hoe kan het dorp als geheel een ‘groenere’ uitstraling krijgen en welke ontwikkelingen in de nabije omgeving zijn interessant voor Spijk in het kader van leefbaarheid om aansluiting bij te vinden? Stichting Actief Spijk, aanjager van het project, heeft de ambitie om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Het dorpsplan dat reeds in 2012 gereed was, heeft ten grondslag gelegen aan de gepresenteerde ontwerpvisie.

Foto: Wetenschapswinkel WUR