Nieuws

Verbreding van de kinderboerderij

Een kinderboerderij kan meer zijn dan een groene plek in de buurt. Er zijn ook tal van andere functies mogelijk.

Onder de kinderboerderijen is een enorme diversiteit, geen enkele locatie is hetzelfde. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze een groene plek zijn in een buurt, waar contact tussen mens en (landbouwhuis)dier mogelijk is. Door niet primair vanuit dieren te redeneren, maar vanuit vierkante meters of gebouwen, blijkt dat er voor de kinderboerderij nieuwe functies mogelijk zijn, staat in het artikel ‘Thema: haal meer uit de buurt’ uit Vakblad Kinderboerderijen.

Nieuwe taken

Een stap verder dan het gebruiken van de accommodatie is volgens de auteur van het artikel het actief inspelen op nieuwe taken. Taken die passen binnen het lokaal beleid of die de lokale overheid wil uitbesteden. Voorbeelden hiervan zijn een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, zalen verhuren, kleine sportvoorzieningen (trapveld, beachvolleybal, jeu de boules), een school- en/of moestuin, of een stemlokaal.

Betrekken

De belangrijkste vraag in dit alles is ‘wat wil je zijn?’ Hier zal men met de hele organisatie en andere betrokkenen over na moeten denken. Denk eraan om ook bezoekers hierbij te betrekken, adviseert de auteur van het stuk. Dit kan bijvoorbeeld via een vragenlijst, maar ook door het organiseren van een buurtactiviteit en dan buren vragen om suggesties om mee te denken. Daarbij is het belangrijk om uit belangen te denken en niet in euro’s.
De VSKN (Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland) en GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) willen graag meewerken aan deze ‘mindshift’. Na de zomervakantie wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te inspireren, maar ook om concrete stappen te zetten in de verbreding van de kinderboerderij.

Burgerinitiatieven

Waartoe dit soort initiatieven kunnen leiden valt te lezen in het E-book 'Stappen in buurt- en dorpskracht'. Daarin wordt verslag gedaan van 25 initiatieven in buurt- of dorpskracht: burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk op te pakken.(Bron foto: Wikimedia, Kleon3)