Nieuws

Verdeeldheid: natuur mag economie niet storen

'Natuur mag geen belemmering zijn voor economische vooruitgang'; bijna evenveel Nederlanders zijn het met deze stelling eens als oneens. Dit blijkt uit een publieksenquête over draagvlak voor natuur.

De enquête naar draagvlak onder burgers voor natuur en natuurbeleid is inmiddels de vierde in zijn soort. In een zogeheten WOt-paper (Wettelijke Onderzoekstaken) wordt de samenvatting gegeven van de laatst gehouden enquête op dit vlak: Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid.

Breed natuurbeeld

Naast verdeeldheid zijn er ook veel overeenkomsten. Zo hebben de meeste burgers een breed natuurbeeld: 'Ze ervaren de natuur overal: in natuurgebieden, op het platteland, en in het stadspark'. Daarnaast wordt vrij algemeen de waarde en kwetsbaarheid van de natuur en het belang daarvan erkend. Voor het beschermen van natuurgebieden en zeldzame dieren en planten is het grootste draagvlak te vinden. 'Burgers geven echter weinig prioriteit aan de natuur in het rijksbeleid.' Verder is op te maken uit de paper dat de betrokkenheid van burgers -gelet op rijksoverheidbudgetten- een prominente rol krijgt.

Vergelijking eerdere peilingen

'Daarom wordt in vergelijking met de voorgaande peilingen extra aandacht geschonken aan burgerinitiatieven en de rol die burgers kunnen spelen bij natuur(bescherming).' Verder wordt op andere fronten vergeleken met eerdere enquêtes. Ten opzichte van de op een na laatste enquête bijvoorbeeld (2006) wordt minder belang gehecht aan natuureducatie op scholen. Dat geldt overigens voor de meeste beleidsmaatregelen, waaronder ook bescherming van bestaande natuurgebieden en bescherming van zeldzame planten, dieren en bijzondere gebieden. Alleen aan het verbinden van natuurgebieden onderling wordt fors meer belang gehecht ten opzichte van 2006.

Andere uitkomsten zijn onder meer dat een ruime meerderheid van de bevolking tevreden is over de hoeveelheid groen in de woonomgeving. Tweederde van de ondervraagden vindt dat er in Nederland (ruim) voldoende natuur is. Verder is het natuurbezoek toegenomen, vooral het bezoek aan natuurgebieden en parken is significant toegenomen. Zie het WOt-paper en/of het volledige rapport (Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013) voor percentages.

Natuurbeleid versus burger

De enquête is uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL: Nederlanders vinden natuurbehoud belangrijk, mits het de economie niet teveel belemmert) en ingevuld door 1500 mensen. Het doel van de studie, zoals aangegeven in de WOt-paper: 'De kennis die deze longitudinale onderzoeken oplevert, helpt het ministerie van Economische Zaken, decentrale overheden en het maatschappelijk middenveld om het natuurbeleid beter aan te laten sluiten bij wat de burger belangrijk vindt'.Bron foto: Pixabay