Nieuws

Verdere verduurzaming van biologische sector

Biologische glastuinders en geitenmelkhouders nemen elkaar de maat en werken zo aan verduurzaming. Tegelijkertijd scherpen biologisch winkeliers hun eisen aan en nemen meer biologische producten op in hun schappen.

Biologisch is maatschappelijk geaccepteerd, schrijft Vakblad Ekoland in het artikel 'Koplopers in duurzaamheid'. Dat zie je in het project ‘Bio Duurzaam: van goed naar beter’ (2015-2017) van het Louis Bolk Instituut waarin boeren, tuinders en winkeliers aan verdere verduurzaming van de sector. Aan het project nemen melkgeitenhouders en glastuinders uit Zuidwest Nederland deel.

Duurzame productie

Ze bezoeken elkaars bedrijven en nemen elkaar de maat over duurzaamheidaspecten. Zo kijken de geitenhouders naar melkproductie en duurzaamheid in relatie tot het voederrantsoen. En bij glastuinders staat de bodem centraal. De tuinders besteden veel aandacht aan bodembeheer, maar ook andere zaken als energiebesparing of biodiversiteit.

Aanscherping eisen

Bij de winkeliers staat het assortiment centraal. De winkeliers hebben een nieuw winkelprogramma opgesteld met een aanscherping en uitbreiding van eisen. Zo geldt nu als benedengrens voor biologische winkels dat 90 procent van de voedingsmiddelen biologisch is. De winkeliers kijken ook naar andere aspecten zoals het gebruik van verpakkingsmaterialen, voedselverspilling of energiegebruik. Bakker Gerard Hardeman, die meewerkt aan het programma, ziet de voordelen van de extra regels. Die zijn nodig om je te kunnen onderscheiden van andere winkels.

(Bron foto: xx)