Menu
Nieuws

Verdere verduurzaming veehouderij door afspraken over plusstal

Er is een nieuwe tussenvorm voor duurzame stallen: de Plusstal. De eisen zijn lager dan een integraal duurzame stal maar hoger dan de wettelijke eisen.

false

false

false

false