Menu
Nieuws

Verdienmodel nodig voor CO₂-opslag in de bodem

Akkerbouwers zijn in staat om via teeltmaatregelen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, door CO₂ in de bodem op te slaan. Maar dan is er wel een nieuw verdienmodel nodig.

false

Links

(2)