Nieuws

Verduurzamen voedsel: beknopte agenda tot 2016

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Alliantie Verduurzaming Voedsel stelden in 2013 de Agenda Verduurzaming Voedsel op. Onlangs verscheen een samenvatting van de actiepunten tot 2016

De samenvatting, gepubliceerd in de folder Agenda verduurzaming voedsel, vat kort samen wat vorig jaar juli in het uitgebreidere document Agenda Verduurzaming voedsel 2013 – 2016 aan ambities is verwoord. De agenda, zo is te lezen in het document, vormt de basis voor de periode tot 2020. In dat jaar moet onder meer sprake zijn van significant minder voedselverspilling en significant duurzamer geproduceerd en gedistribueerd voedsel.

Ambitie gehele keten

Wat 'significant' is, zou (nog een actiepunt) dit jaar moeten worden bepaald. Althans -zo luidt een doelstelling - 'het te realiseren duurzaamheidsniveau wordt hiertoe uiterlijk in 2014 gezamenlijk geformuleerd'. In de samenvatting van de agenda staat dat dit bijvoorbeeld gebeurt op het gebied van milieu-impact, grondstofgebruik en dierenwelzijn. Het streven daarna is dat bedrijven vanaf volgend jaar aan de slag gaan met deze niveaus. In de samenvatting zijn verder ten aanzien van de vleesketen, voedselverspilling en transparantie/communicatie specifieke ambities gesteld.

Vleesketen, verspilling, communicatie

Zo moet het in Nederland geconsumeerde pluimvee- en varkensvlees uiterlijk in 2020 aan integrale en verscherpte normen voldoen. Deze normen zijn vastgelegd door supermarkten en de sector, waarbij Kip van Morgen en Duurzaam Varkensvlees worden genoemd. En tussen 2014 en 2020 moet de omzet van vlees in het plussegment (bijvoorbeeld scharrel- en biologisch vlees) jaarlijks met 15% groeien. Om verspilling tegen te gaan, is de ambitie, houden bedrijven uiterlijk vanaf 2020 gegevens bij over reststromen van voedsel; over omvang, oorzaken en bestemming.

Ook consumenten krijgen eenduidigere informatie over bijvoorbeeld bewaarwijzen, opdat zij voedselverspilling terugdringen. Onderdeel van de agenda is verder dat in 2016 wordt gerapporteerd over voortgang, resultaten en uitdagingen ten aanzien van 9 thema’s (water, energie, emissie, transport, reststromen, dierenwelzijn, biodiversiteit, arbeid en eerlijke handel).

Initiatieven en activiteiten

2016 is ook het uiterlijke jaar waarin bedrijven uit de gehele keten informatie beschikbaar stellen op de site DuurzamerEten. Zij berichten daarop over hun inspanningen betreffende verduurzaming van hun productie- en/of distributiemethoden. Naast de site worden diverse andere activiteiten ontplooid om het ambitiniveau van 2020 te bereiken. Denk aan: een helpdesk reststromen, nieuwe manieren van samenwerken via een 'doorbraakproject', beter samenwerken met de voedselbank en diverse onderzoeken en ontwikkeling van methodieken (denk aan: hoe maak je duurzaamheid weer winstgevend en meten reststromen en voedselverspilling).

Prijsvorming en alliantie

Sharon Dijksma, staatssecretaris van EZ, noemde de agenda vorig jaar in haar Beleidsbrief Duurzame Voedselproductie een uitdaging van formaat, maar ook eentje die kansen biedt aan de agrofoodsector. Ze merkt op dat niet alleen voeding eerlijk moet zijn, maar de prijs ook en verwijst naar een rapport van LEI Wageningen UR over prijsmonitors (Monitoring en observatoria van voedselprijzen). Op basis van het rapport stelt Dijksma: 'De aanname dat de margeverdeling in de keten niet eerlijk zou zijn lijkt niet te kloppen. Onderzoek tot nu toe, zoals van het LEI en de NMa samen ('Prijsvorming in de Agrifoodsector', NMA, 2009), liet zien dat prijsveranderingen, en daarmee de marges, in acht onderzochte ketens efficiënt werden doorgegeven'.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel waarmee Dijksma nauw overleg heeft gevoerd voor de totstandkoming van de agenda bestaat uit vijf brancheorganisaties: Veneca, De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).


(Bron foto: Thinkstock)