Nieuws

Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces

De Nederlandse bloembollensector heeft de ambitie uitgesproken de teelt te verduurzamen. De sector moet minder afhankelijk van chemische middelen worden. Maar de vergroening gaat minder snel dan gewenst.

De KAVB, de branchevereniging van de Nederlandse bloembollensector, heeft in 2017 met het document ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ de ambitie uitgesproken de teelt te verduurzamen. Daarmee heeft de sector zichzelf voor een grote uitdaging geplaatst. De bollenteelt moet minder afhankelijk worden van chemische bestrijdingsmiddelen. En de consument moet er op kunnen vertrouwen dat bollen duurzaam geproduceerd worden. Daarnaast vraagt de omgeving om een serieuze benadering van een gezond leefklimaat.

Groene middelen

Een manier is door meer gebruik te maken van groene gewasbeschermingsmiddelen. Dat zijn zijn laag-risicomiddelen van natuurlijke oorsprong of nagemaakte middelen die vrijwel identiek zijn aan natuurlijke stoffen met een laag risico. Met die middelen zou je het gat op kunnen vullen door het wegvallen van bestaande chemische middelen.

Maar verduurzaming van de bollenteelt houdt veel meer in, aldus André Hoogendijk van de branchevereniging. Duurzaam telen houdt dat je naar een geïntegreerd en innovatief systeem werkt, zo legt hij uit in het artikel 'Gebruik groene middelen in bollensector proces van jaren'. Je moet daarin werken aan een gezonde bodem, met moderne veredelingstechnieken, een snelle vermeerdering en bloei en met technieken uit precisielandbouw.

Toelating

Natuurlijk kun je gebruik maken van groene gewasbeschermingsmiddelen. Maar Hoogendijk nuanceert de perspectieven voor groene gewasbeschermingsmiddelen. De toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen verloopt nu traag. Bovendien zijn producten met een natuurlijke oorsprong niet altijd selectief of veilig.

Voor chemische middelen zijn er andere alternatieven: zoals gewasrotatie, de teelt van Tagetes of biofumigatie en inundatie. De bloembollensector is echt in beweging, aldus Gerard Top van gewasbeschermingsbedrijf GMN in het artikel. De telers zijn nieuwsgierig naar groene middelen, zegt hij. Hij constateert dat het onderzoek naar groene middelen een proces van jaren is: "Dat gaat minder snel dan we misschien zouden willen."

Geïntegreerde teeltsystemen

Top ziet toekomstkansen in geïntegreerde teeltsystemen waarbij bodem, bemesting, groenbemesters en vruchtwisseling een belangrijke rol spelen. Daarnaast vindt hij dat telers chemische middelen moeten kunnen inzetten als dat nodig is. Hij vindt dat je bij de toelating van chemische middelen niet moet laten leiden door emotie, maar door feiten: "Het beoordelen van middelen behoort niet op een politieke agenda".

(Bron foto: Shutterstock)