Nieuws

Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie

De Europese Commissie wil dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd is, het gebruik van meststoffen met 20% vermindert en dat 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Dat staat in de op 20 mei vastgestelde ‘Farm to Fork’-strategie.

Op woensdag 20 mei heeft de Europese Commissie als vervolg op de in december 2019 vastgestelde Europese Green Deal twee strategieën vastgesteld: een biodiversiteitsstrategie en een op de landbouw gerichte 'Farm to fork'-strategie. Met die Europese Green Deal wil de EU het verlies aan biodiversiteit stoppen door het niet-duurzame gebruik van het land en de zee door overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging, en invasieve uitheemse soorten te verminderen. Daarom wil de EU het voedselsysteem transformeren naar een meer 'duurzaam voedselsysteem dat de voedselzekerheid en de toegang tot gezonde voeding verkregen van een gezonde planeet waarborgt'.

Streefdoelen

In de 'Farm to Fork'-strategie is uitgewerkt wat de streefdoelen van de EU zijn om te zorgen dat de milieu- en klimaatvoetafdruk van het voedselsysteem kleiner worden, de gezondheid van de burgers wordt beschermd en de bestaanszekerheid van economische actoren wordt gewaarborgd.

Zo wil de EU dat het gebruik en de risico's van pesticiden in 2030 met 50% verminderd worden, dat het gebruik van meststoffen met ten minste 20% vermindert en dat de verkoop van antimicrobiële middelen die voor landbouwhuisdieren worden gebruikt met 50% vermindert. Bovendien wil de EU dat in 2030 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Verder vindt de EU het belangrijk dat burgers makkelijker keuzes maken voor gezonde voeding door een betere etikettering om tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van consumenten over gezonde en duurzame levensmiddelen.

Sleutelrol voor agrariërs

In de transitie naar een eerlijker en duurzamer voedselsysteem spelen Europese landbouwers, vissers en aquacultuurproducenten een sleutelrol. Door financieringsregelingen en ecoregelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid zullen zij uitgedaagd worden over te schakelen op een duurzame praktijk.

De strategieën zullen worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Ook blijkt uit een persbericht van de EU dat alle burgers en belanghebbenden worden uitgenodigd om een brede maatschappelijke discussie over de strategieën te voeren.