Menu
Nieuws

Verduurzaming landbouw met eco-technologische benadering

Voor een toekomstbestendige landbouw moet de productie verduurzamen. Kringlooplandbouw biedt perspectief, maar het begrip is nog niet concreet genoeg, zegt Ruud Hendriks, practor kringlooplandbouw bij Aeres. En ook precisielandbouw is een breed begrip, vindt lector Corné Kempenaar.

false

false