Nieuws

Verduurzaming van de Belgische melkveehouderij

De Belgische melkveehouderijsector verduurzaamt. In tien jaar tijd is de CO₂-uitstoot per 1.000 liter met 38% afgenomen. Dit blijkt uit de onlangs verschenen publicatie van het Vlaams Centrum Dienst voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De wereld staat voor een grote uitdaging: in 2050 zullen we met bijna 10 miljard mensen zijn en zal de vraag naar voedsel 50% hoger liggen dan vandaag. De uitdaging is mensen te verleiden meer duurzame voedselkeuzes te maken. Daarnaast is het nodig voedsel efficiënt te produceren met minder grondstoffen en zo weinig mogelijk druk op het milieu. Verduurzaming van het voedselsysteem is nodig.

Gezond

Dat houdt in dat voedsel gezond en betaalbaar moet zijn voor iedereen en dat de productie het milieu zo min mogelijk moet belasten. In de publicatie ‘Naar een duurzame zuivelsector in Europa’ wordt daarom aandacht besteed aan melkproducten in een duurzaam en gezond voedingspatroon.

Melkproducten zijn gezond. Ze hebben een unieke samenstelling en zijn een natuurlijke bron van belangrijke voedingsstoffen. Een glas halfvolle melk, een potje magere yoghurt en een sneetje kaas leveren samen ongeveer 24% eiwitten, 67% calcium, 17% kalium, 63% vitamine B2 en 21% vitamine B12 van de nodige dagelijkse behoefte.

Duurzaamheid

Melk en andere zuivelproducten passen in een duurzaam voedingspatroon, zo blijkt uit het factbook. Je kunt de broeikasgasemissie van onze voeding met 25 tot 40% verlagen door meer plantaardig eten en minder vlees, zoetigheden en alcohol te consumeren. Daarbij kun je de zuivelinname houden zoals die is. Misschien moet je in verhouding wel wat minder kaas en wat meer melk en yoghurt gebruiken.

In het factbook besteedt VLAM ook aandacht aan de prestaties van de Belgische melkveehouderijsector op het gebied van duurzaamheid. Zo blijkt dat het energieverbruik sinds 2008 met 28% per 1.000 liter is afgenomen. Het waterverbruik daalde met 30% en de CO₂-uitstoot per 1.000 liter nam af met 38%. Het document staat vol met feiten. Zo zijn er in België 6.995 melkveebedrijven actief, wordt er 4,9 miljard liter melk verwerkt en zijn er in de zuivelindustrie 5.915 banen.

(Bron foto: cocoparisienne via Pixabay)