Nieuws

Verduurzaming van kasteelten met led

Led-belichting kan bijdragen aan verlaging van ongeveer 15 % van de CO2-voetafdruk in de glastuinbouw, zo blijkt uit scenarioberekeningen. Maar het kan nog beter.

De glastuinbouw gebruikt veel fossiele energie waarbij veel CO2 wordt uitgestoten. De CO2-voetafdruk in de glastuinbouw is hoog. Om de glastuinbouw duurzamer te maken is verlaging van het energiegebruik een belangrijke stap. De CO2-voetafdruk in een belichte tomatenteelt wordt voor ongeveer 75 % bepaald door het gebruik van elektriciteit. Door de huidig SON-T lampen (hogedruknatriumlampen) te vervangen door led-lampen kun je besparen op elektriciteit. Want led-lampen zetten elektriciteit efficiënter om in licht, een verbetering van ongeveer 50 %.

KAS Magazine besteedt in een artikel uitvoerig aandacht aan recent onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw. Aan de hand van een 3D plantenmodel zijn scenarioberekeningen gedaan voor verschillende belichtingssystemen.

Voetafdruk

Uit het onderzoek blijkt dat de CO2-uitstoot een onbelichte tomatenteelt 0,86 kg CO2 equivalent per kilo tomaten bedraagt. Waanneer de teelt wordt belicht, neemt de CO2-voetafdruk toe met een factor 2 tot 3, afhankelijk van het lamptype. Wanneer je SON-T belichting vervangt door led-belichting, neemt de voetafdruk af met ongeveer 15%. Omdat led-lampen minder warmte afgeven, moet er in de winter iets meer gestookt worden waardoor de afname wat lager is dan je misschien zou verwachten.

Omdat de lichtbenutting ook bepaald wordt door gewasarchitectuur: de stand van de bladeren, de lengtes van de bladeren en bladsteeltjes en de onderlinge afstand tussen de bladeren, wordt in een vervolgonderzoek ook gekeken naar het effect van rassen met gunstige belichtingseigenschappen.

(Bron foto: Silo)

Publicaties

(6)