Nieuws

Verenigingskantines nog steeds ‘ongezond’

Zeven op de tien verenigingskantines biedt nog steeds meer ‘minder gezonde’ producten aan, dan ‘gezonde’ producten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Uit een kort onderzoek in 2011 bleek dat over het algemeen meer ‘minder gezonde’ (72% van het assortiment) dan ‘gezonde’ producten (28% van het assortiment) werden aangeboden in de sportkantines van sportverenigingen. De afgelopen jaren is in het kader van het Convenant Gezond Gewicht hard gewerkt aan het thema ‘Gezonde Sportkantine’. Het assortiment in de sportkantine is de afgelopen jaren daardoor niet ‘gezonder’ geworden. Naar inschatting van verenigingsbestuurders bestaat het aanbod in zeven op de tien verenigingskantines naar verhouding uit meer ongezonde dan gezonde(re) producten. Dat is geen verbetering ten opzichte van 2011. Dit staat in het rapport ‘Gezonde sportkantine’ van het Mulier Instituut.

Vraag

Nog altijd is bij ruim de helft van de verenigingskantines niet of nauwelijks vraag naar gezonde(re) producten, luidt een van de conclusies uit het onderzoek. Er is iets meer vraag naar bronwater en de vraag naar (veelal suikerhoudende) sportdrank is gedaald, maar daarbij lijkt de vraag naar zwak alcoholische dranken licht gestegen.
Ten opzichte van 2011 zijn er wel meer verenigingsbestuurders die een ‘gezonder’ aanbod in de kantine willen. De verwachting is dat er de komende jaren wat in het assortiment van de verenigingskantines gaat veranderen, op basis van de inschatting van de verenigingsbestuurders. De vraag naar gezonde producten is de belangrijkste reden voor verenigingsbestuurders om eventueel over te gaan naar gezonde(re) producten in de kantine.

Voedingscentrum

Om sport-, school- en bedrijfskantines gezonder te maken heeft Het Voedingscentrum richtlijnen opgesteld: de Richtlijnen Gezondere Kantines. Met het toepassen van deze richtlijnen helpen kantines de consument om makkelijker gezondere keuzes te maken, aldus het Factscheet Richtlijnen Gezonder Kantines.
In de richtlijnen zijn drie niveaus gedefinieerd: brons, zilver en goud. Deze hebben in toenemende mate een gezonder aanbod en uitstraling. Daarnaast gelden voor alle kantines een aantal basisregels. Zo wordt in elke aangeboden productgroep op z’n minst één betere optie aangeboden en krijgen deze een prominente plaats, wordt water drinken gestimuleerd en wordt er in vloeibaar vet gefrituurd.(Bron foto: Pixabay)