Nieuws

Vergassen ganzen voorlopig van de baan

Provincies, natuurorganisaties en LTO zien voorlopig af van het vergassen van 500.000 ganzen. Ze blijven van mening dat de populatie moet worden teruggebracht, maar zijn op zoek naar alternatieven vanwege de maatschappelijke commotie.

De organisaties legden in een zogenaamd Ganzenakkoord vast dat vergassing 'een onmisbaar instrument' is en dat zij zich zouden inspannen om deze dodingsmethode in Europees en nationaal verband goedgekeurd te krijgen. Daarna ontstond echter een fel protest onder de leden en vroeg de Partij voor de Dieren ingrijpen van staatssecretaris Sharon Dijksma (ministerie van Economische Zaken).

Pijnlijk

De Dierenbescherming, een fel tegenstander van het Ganzenakkoord, stuurde een brief aan Dijksma en de ondertekenaars van het akkoord. De brief heeft als strekking dat de aanpak niet efficiënt is en dat het doden van de dieren met gas door het arbeidsintensieve karakter van de methode meer kost dan de schade die ganzen aanrichten. Daarbij is vergassing een zeer pijnlijke dodingsmethode, terwijl er momenteel niet eens genoeg capaciteit is om de operatie uit te voeren.

Innovatieve verjaagmethoden

De Dierenbescherming stelt voor nader onderzoek te doen naar innovatieve verjaagmethoden. Vossen zouden ook een rol kunnen krijgen bij het leeghalen van nesten en doden van kuikens, terwijl landschappelijke aanpassingen Nederland minder aantrekkelijk voor ganzen zouden kunnen maken. Ook een verlaging of juist verhoging van de waterstand zou kunnen helpen. De vogels zoeken een broedlocatie met vluchtmogelijkheden via het water.

De ondertekenaars van het Ganzenakkoord antwoordden in een brief aan de Dierenbescherming dat zij willen ingaan op haar voorstel. Zolang de gesprekken lopen, zullen geen ganzen vergast worden. Ze hopen met deze manoeuvre dat de staatssecretaris voorlopig afziet van ingrijpen. (bron: Trouw).


(Bron foto: Shutterstock)