Menu
Nieuws

Vergoeding om foerageren van ganzen te beperken

Om de vliegveiligheid rond Schiphol te verbeteren, zijn er afspraken gemaakt om het foerageren van ganzen te beperken door graanresten na de oogst zo snel mogelijk onder te werken. Berekeningen laten zien dat een vergoeding van 670 euro per hectare de kosten dekken.

false