Nieuws

Vergoeding om foerageren van ganzen te beperken

Om de vliegveiligheid rond Schiphol te verbeteren, zijn er afspraken gemaakt om het foerageren van ganzen te beperken door graanresten na de oogst zo snel mogelijk onder te werken. Berekeningen laten zien dat een vergoeding van 670 euro per hectare de kosten dekken.

Ganzen en andere andere vogels worden na de graanoogst aangetrokken door achtergebleven graankorrels. Omdat er op korte afstand rond Schiphol veel ganzen zijn en de ganzen een risico vormen voor aanvaringen met het vliegverkeer, hebben diverse partijen in 2016 afspraken gemaakt om de vliegveiligheid te verbeteren. Die afspraken zijn vastgelegd in het 'Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018'. Eén van de maatregelen die je kunt nemen is het foerageren van ganzen en andere vogels rond Schiphol te beperken door graanresten binnen twee dagen na de oogst onder te werken.

Vergoeding

Omdat graantelers extra kosten maken voor die versnelde onderwerking, ontvangen ze een vergoeding. Zo kunnen ze het stro niet verkopen. Dat is jammer, want juist in de Haarlemmermeer liggen de prijzen van stro hoog. omdat er in het nabijgelegen bollengebied veel stro gebruikt wordt. Daarnaast maken ze ook kosten voor het onderwerken zelf. Het onderwerken van stro heeft ook postieve effecten: je verhoogt het organisch stofgehalte in de bodem bijvoorbeeld.

Analyse

Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gekeken of de vergoeding die boeren ontvangen reëel is. Het rapport 'Veilig stijgen en landen op Schiphol' geeft inzicht in de verschillende kostenposten voor het vesneld onderwerken van de graanresten. Uit de analyse blijkt dat een vergoeding van gemiddeld zo'n € 670 per hectare redelijk is. Voor het onderwerken van gerststro, gecombineerd met inzaai van groenbemesters zou de vergoeding € 656 per hectare moeten zijn, voor andere graanresten komen de onderzoekers uit op een vergoeding van € 656 per ha.

2000 hectare

De vrijwillige vergoeding die er afgelopen jaren is geweest was steeds wat hoger. In het rapport wordt een vergoeding van € 853 per ha genoemd. Afgelopen jaren namen steeds zo'n 70 tot 80 boeren deel aan de regeling voor zo'n 2000 hectare. In 2015 deden 78 deelnemers mee met in totaal 2.328 ha. In 2016 waren er 76 deelnemers met in totaal 2.134 ha.

(Bron foto: Pixabay)