Nieuws

Vergroening gewasbescherming door verhoging kennisniveau

Groene gewasbeschermingsmiddelen, duurzame middelen op basis van schimmels, bacteriën of virussen, worden nog maar weinig gebruikt in de land- en tuinbouw. De toelating van die middelen verloopt te traag, en het ontbreekt bij telers en adviseurs aan voldoende kennis. Het kennisniveau moet omhoog, door scholing bijvoorbeeld.

De Nederlandse overheid wil een snelle overgang naar een groene, duurzame gewasbescherming. Toepassing van microbiële gewasbeschermingsmiddelen, middelen op basis van bacteriën, schimmels en virussen, kunnen zorgen voor die verduurzaming. Maar die microbiële gewasbeschermingsmiddelen worden nog maar weinig gebruikt. Uit een rapport van RIVM blijkt dat het aandeel van die middelen niet meer dan 4% is. Het gebruik blijft vooral achter in de open teelten.

Het RIVM heeft in het rapport 'Vergroening door microbiële gewasbeschermingsmiddelen' op basis van interviews in kaart gebracht wat de redenen zijn voor dat achterblijvend gebruik van die middelen. Wat zijn de knelpunten of belemmeringen? Welke oplossingen zijn er?

Achterblijvend gebruik

Een reden voor het achterblijvend gebruik is dat er nog weinig toegelaten middelen beschikbaar zijn. De hoge kosten voor toelating is een van de knelpunten, aldus het rapport. Bovendien is de toelatingsprocedure niet goed toegesneden op microbiële middelen. Ook sluiten onderzoek en praktijk vaak niet goed op elkaar aan.

Dat de middelen maar weinig gebruikt worden, zou komen door een gebrek aan kennis bij zowel telers als adviseurs. Telers maken - bij gebrek aan kennis - hun keuze op basis van de directe kosten van een middel.

Kennisniveau

In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan. Zo zouden onderzoekers, telers en bedrijven beter met elkaar moeten samenwerken. En de overheid heeft daarin ook een rol, aldus veel geïnterviewden. Zij zou de samenwerking voor ontwikkeling van microbiële middelen moeten stimuleren. Het blijkt dat die samenwerking niet vanzelf plaatsvindt.

Om het kennisniveau te verhogen, zou het gebruik van microbiële middelen opgenomen moeten worden in de curricula van opleidingen en van de spuitlicentie. Het rapport noemt de mogelijkheid van het opzetten van een Green Deal met de opleidingen.

(Bron foto: Pixabay)