Nieuws

Vergroening gewasbescherming nodig maar lastig

De vergroening van het pakket middelen voor gewasbescherming is nodig om het gebruik van chemische middelen terug te dringen. De wil is er, maar regelgeving werkt soms tegen.

De overheid vindt vergroening van gewasbeschermingsmiddelen belangrijk. Daarom informeert staatssecretaris Martijn van Dam de Tweede Kamer in oktober 2006 over zijn plannen in de 'Systeemaanpak duurzame gewasbescherming'. Hij bouwt bij de aanpak voort op de beleidsnota 'Gezonde groei, duurzame oogst' van 2013.

In zijn brief aan de Kamer schrijft hij dat chemische middelen niet langer het fundament moeten zijn van een aanpak, maar een laatste redmiddel. Telers zouden moeten werken aan een weerbaar gewas tegen ziekten, plagen en onkruiden waardoor chemische ingrijpen minder noodzakelijk is. Maar hij ziet ook dat het lastig is. Middelen met een laag risico zijn soms onvoldoende beschikbaar.

Knellende regelgeving

Soms moet een teler bij knelpunten pleksgewijs middelen inzetten als laatste redmiddel. Zulke precisiecorrecties kunnen de teler helpen om schoon te werken met minder milieubelasting, maar regelgeving laat het vaak niet toe, schrijft de staatssecretaris. Voor het aantal toepassingen van middelen gelden vaak restricties. Als je een middel niet meer dan twee of vier keer in een teelt mag gebruiken, kun je dat middel maar beperkt inzetten al correctiemiddel. De regelgeving rond het gebruik van middelen is star is niet van deze tijd, aldus van Dam.

Binnenstebuiten, het halfjaarlijks magazine van Naktuinbouw laat in het artikel 'Groene middelen mogen niet in grijs gebied komen' zien hoe lastig het is om te werken aan verduurzaming. Naast de problematiek die Van Dam in zijn kamerbrief schetst, voelt ook teeltspecialist John Potters dat de regelgeving soms knelt. Hij merkt dat de toepassing van steeds meer middelen aan banden worden gelegd. Bovendien willen zijn klanten - retailers - dat hij sommige middelen niet meer gebruikt, terwijl hij middelen echt nodig heeft om planten ziektevrij te houden. Hij voelt het als een spanningsveld.

Groene middelen

Jo Ottenheim, secretaris bij Nefyto, relativeert de verwachtingen over groene middelen op natuurlijke basis. Daarvan komen er steeds meer, en ze zijn ongevaarlijk voor het milieu. Maar Ottenheim vindt dat je de middelen niet kunt vergelijken met chemische bestrijdingsmiddelen. De verwachtingen zijn te hoog gespannen, zegt hij in het artikel.

Hij ziet dat veel van de groene middelen in een grijs gebied vallen. Soms zijn de middelen meststoffen met een bijwerking waardoor ze eigenlijk gewasbeschermingsmiddelen zijn. Om te zorgen dat voor deze middelen adequate regelgeving is, wordt er op Europees niveau gewerkt aan de vernieuwing van de meststoffenverordening, waar ook biostimulanten onder gaan vallen, aldus Ottenheim.

(Bron foto: Shutterstock)