Menu
Nieuws

Vergroening GLB draagt nauwelijks bij aan milieudoelen

In het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU beslaan vergroeningsmaatregelen zo’n 30% van de directe inkomenssteun aan landbouwbedrijven. In Nederland voert 73% van de boeren een van die vergroeningsmaatregelen uit. Maar het effect op milieu - en klimaatdoelen is zeer beperkt.

false