Nieuws

Vergroening van de glastuinbouw

Hoe groen is de glastuinbouw in 2020? Die vraag stond centraal tijdens het PlantgezondheidEvent dat op donderdag 10 maart in Bleiswijk werd gehouden. Discussie ging niet alleen over mogelijkheden voor vergroening, maar ook over voorwaarden.

Zeven forumleden gaven hun visie over de vergroening. De afgelopen 10 jaar is reeds 80% van de vergroening van gewasbescherming gerealiseerd, zei chrysantenteler Wouter Duijvestein, 'Voor verdere vergroening zijn nieuwe groene middelen noodzakelijk.' ook de andere sprekers, vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderzoek en van de overheid zien mogelijkheden. Het CTGB en NVWA willen in gesprek met de sector om 'te werken aan nieuwe geïntegreerde robuuste systemen waarbij middelen en maatregelen op elkaar aan passen.'

Kennisplatform

LTO Glaskracht Nederland lanceerde tijdens het event in Bleiswijk het kennisplatform Plantgezondheid voor de glastuinbouw. Je vindt op dat platform praktische informatie over hygiëne, middelenpakket en wetgeving en lopende en afgeronde onderzoeken rondom plantgezondheid.

Onderzoek

In diverse posterpresentaties en interactieve workshops zijn de meest recente onderzoeksresultaten gepresenteerd die de sector verder op weg helpen naar een duurzame glastuinbouw. Deze onderzoeken worden geïnitieerd vanuit Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, een publiek-private samenwerking van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

(Bron foto: Thinkstock)