Nieuws

Vergroening van schoolpleinen: investering waard, mits zorgvuldig gepland

Schoolplein na schoolplein wordt vergroend. Maar wat zijn de effecten van dergelijke projecten op de kinderen, en zijn ze hun investering waard? Charlotte Derriks onderzocht het voor haar afstudeerscriptie bij Aeres Hogeschool Almere.

In Nederland worden steeds meer groene schoolpleinprojecten gerealiseerd. De logische vraag die scholen en gemeenten zich stellen, is of deze projecten hun investering wel waard zijn. Charlotte Derriks gebruikte de bestaande (wetenschappelijke) literatuur over dit onderwerp om een antwoord te vinden op deze vraag.

Effecten van groen op kinderen

Er is inmiddels al veel onderzoek, in nationaal en internationaal verband, dat aantoont dat kinderen die in de stad opgroeien, behoefte hebben aan groen. Groen en natuur bieden ontspanning voor het kinderhoofd en nodigen uit tot buiten spelen. Daarbij kan juist een groen schoolplein een manier zijn om kinderen in aanraking te brengen met natuur, zeker als ze in hun woonomgeving weinig groen hebben.

De meerwaarde van groene schoolpleinen voor de prestaties en schoolbeleving van kinderen is ook onderzocht. Derriks zet de positieve effecten op een rijtje: groene schoolpleinen leiden tot meer creatief en gevarieerd speelgedrag, ze helpen in de motorische ontwikkeling (als er voldoende te klauteren is) en dragen bij aan een fijne schoolervaring. De sociale effecten zijn opmerkelijk: 'Basisschoolkinderen met een groen schoolplein hebben meer vriendjes, vinden school leuker en worden minder gepest', vat Derriks samen.

Ecosysteemdiensten

Een groen schoolplein heeft nog meer positieve effecten, die niet alleen voor de kinderen fijn zijn. Zo kan een groen schoolplein zorgen voor een prettigere temperatuur, een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit in de omgeving. Een indrukwekkende lijst met voordelen dus, die bij elkaar pleiten voor nog meer groene schoolpleinprojecten.

Design en onderhoud

Er is echter ook een maar, ontdekte Derriks. Als de groene inrichting van het schoolplein niet zorgvuldig wordt aangepakt, worden de effecten minder of werken ze zelfs averechts. Groene schoolpleinen zijn namelijk duurder in aanschaf en onderhoud dan een 'grijs' plein. En ze vergen een design met doordachte keuzes van de soorten bomen en planten die gebruikt worden. Met name door dergelijke overwegingen valt het te bezien of het nieuwe schoolplein wel de gewenste effecten heeft. Zorgen over kosten, onderhoud of veiligheid, soms ook vanuit de ouders, leiden vaak tot een grijs-groen schoolplein, dat uiteindelijk weinig verschilt van het 'traditionele' schoolplein.

Een oplossing voor dit probleem, zegt Derriks, is om van tevoren goed te overleggen met leerkrachten, ouders en kinderen over de planning, uitvoering èn het onderhoud van het plein. Alleen zo kan een groen schoolplein ook echt zijn positieve werk doen.

(Bron foto: Pixabay)