Nieuws

Vergunningen voor viskwekerij

Voor een ondernemer een viskweekbedrijf kan beginnen, moet hij vergunningen aanvragen. Er zijn er vele. Via een paar online loketten kun je veel regelen.

Een viskweekbedrijf heeft diverse vergunningen nodig. Zo moet je bedrijf passen in het bestemmingsplan, je moet een vergunning hebben om afvalwater te mogen lozen en je moet voldoen aan veterinaire voorschriften. Je hebt als viskweker te maken met verschillende wetten zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Waterwet, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Meststoffenwet, Flora en faunawet en de Wet bodembescherming.

Overzicht

Omdat er geen landelijk overzicht was van de vergunningen die nodig zijn, heeft IMARES Wageningen UR op verzoek van het ministerie van EZ informatie op een rij gezet. In februari verscheen het rapport 'Een overzicht van de benodigde vergunningen en regelgeving voor de start van een viskweekbedrijf''.

Loket

Veel vergunningen die te maken hebben met bouw en milieu kun je aanvragen via een loket: het omgevingsloket online. Daar vind je informatie over bouwvergunningen, milieuvergunningen, en watervergunningen. Die laatste vergunning heb je nodig wanneer je met je viskweekbedrijf grondwater onttrekt of wanneer je afvalwater loost. Voor informatie over het bestemmingsplan ga je naar bestemmingsplan.nl.

Dieren

Omdat je met vissen met levende dieren te maken hebt, moet je ook voldoen aan veterinaire voorschriften, de flora- en faunawet en dierenwelzijnregels zoals beschreven in de Wet dieren. In Nederland functioneert de NVWA als centraal orgaan waar je de meeste regelgevingen voor dieren kunt vinden en je vergunningen kunt aanvragen. Het is dan belangrijk dat je weet welke soorten je gaat kweken in verband met de Flora & faunawet en de exotenverordening. Je vissoort moet op de lijst van productiedieren staan. In het rapport staat een lijst van 21 toegestane soorten.

(Bron foto: Pixabay)