Nieuws

Verhoging plantweerbaarheid met endofyten

Endofytische schimmels en bacteriën, micro-organismen die in de plant groeien zonder dat de plant daar last van heeft, blijken een rol te spelen bij de versterking van de weerbaarheid van de plant. Insectenparasitaire schimmels die in de plant leven, kunnen een bijdrage leveren in de onderdrukking van plagen.

In de glastuinbouw worden al langer insectenparasitaire of entomopathogene schimmels gebruikt. Dat zijn schimmels die insecten kunnen infecteren en doden. Schimmels uit de geslachten Beauveria, Metarhizium, Lecanicillium en Isaria worden bijvoorbeeld ingezet voor de bestrijding van wittevlieg en trips. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die schimmels ook in planten kunnen groeien zonder dat de plant daar last van heeft. Deze endofytische schimmels blijken de weerbaarheid van planten tegen ziekten en plagen te kunnen verhogen. Vakblad Onder Glas bericht over een onderzoeksproject naar de toepassing van endofyten in het artikel 'Schimmels en bacteriën vergroten weerbaarheid tegen ziekten en plagen'.

Bladluisbestrijding

Zo blijkt uit een proef met 40 schimmelisolaten dat je de populatieontwikkeling van de lastig te bestrijden Californische trips (Frankliniella occidentalis) met 40 tot 50% kunt remmen. En uit een proef met de schimmel Lecanicillium muscarium in Calibrachoa en paprika laat zien dat de populatieontwikkeling van luizen geremd wordt met zo'n 25 tot 30%. Dat lijkt niet heel veel, het is ook niet genoeg om een bladluispopulatie afdoende te bestrijden, maar in combinatie met andere bestrijdingsmethoden kan dit een goede aanvulling zijn.

Weerbare planten

De eerste onderzoeksresultaten roepen veel vragen op: Kun je in combinatie met natuurlijke vijanden zoals roofmijten plagen afdoende onderdrukken? Of is er mogelijk ook een negatief effect op de roofmijten zelf? En tegen welke plagen zijn die schimmels actief? Hoe kun je de endofyten het beste introduceren? Hoe gedragen ze zich in de plant? En wat is hun invloed op andere micro-organismen in of op de plant, het microbioom? Op basis van de resultaten hopen onderzoekers nieuwe technologieën te ontwikkelen om planten weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen.

(Bron foto: Shutterstock)