Nieuws

Verkoop van natuurvlees

De operationele groep "Agro MEATs nature" uit België wil landbouw en natuur dichter bij elkaar brengen. Zij gaan na of het mogelijk is om vleesvee op een rendabele manier te houden in natuurgebieden.

In het kader van dit project hebben ervaringsdeskundigen hierover van gedachten gewisseld. Daaruit is gebleken dat er geen sluitende definitie van natuurvlees is. Logischerwijs zou er een link naar opkweek in de natuur moeten zijn. In de praktijk blijkt dit, bij gebrek aan wettelijke normering, niet altijd het geval, aldus het artikel 'Natuurvlees, hoe verkoop je dat?'.

Klantenkring

Natuurvlees kan niet zo snel opgekweekt worden als vlees bij gangbare kwekerijen en het aanbod is divers (jong en oud, mannelijk en vrouwelijk etc.). Deze factoren maken het lastig om het vlees te verkopen aan bijvoorbeeld supermarkten. Daarom proberen natuurvleesproducenten hun vlees vaak direct aan de consument te verkopen. Een eigen klantenkring opbouwen vraagt echter tijd. Dat maakt dat de overgangsperiode van gewoon vlees naar natuurvlees niet makkelijk is voor producenten. Een oplossing zou een coöperatief communicatieplatform kunnen zijn waaraan individuele producenten hun eigen site kunnen op hangen.

Het liefst wilen de producenten het gehele dier verkopen en niet achterblijven met minder populair vlees. Eén manier om te starten met natuurvleesverkoop is door het vlees te verkopen als vleespakket met daarin allerlei soorten vlees. Voor de langere termijn kan beter gekeken worden naar wat de wensen van de klant zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het verkopen van alle delen van het dier vóórdat het dier geslacht wordt. Ook zou er ingespeeld kunnen worden op gemaksvoedsel door het vlees al klaar te maken voor direct gebruik.

Rol natuurbeherende instanties en overheid

Zowel natuurbeherende instanties als de overheid zouden kunnen bijdragen aan natuurvlees. Natuurbeherende instanties zouden met natuurvleesproducenten meerjarige afspraken kunnen maken over het gebruik van een natuurgebied. Nu is er meestal zekerheid voor één jaar waardoor een bedrijfsplan moeilijk op te bouwen is. De overheid zou meer aandacht kunnen geven aan onderzoeksprojecten. Extra regelgeving of een label omtrent natuurvlees vinden natuurvleesproducenten echter niet nodig. Ze vertellen liever zelf het verhaal van hun eigen natuurvlees.

(Bron foto: Shutterstock)