Nieuws

Verkoop vlees van eigen dieren biedt kansen

De verkoop van vers vlees van eigen dieren is voor een rundveebedrijf goed rendabel te maken, blijkt uit onderzoek. De bijbehorende rekentool biedt ondernemers inzicht in het rendement voor hun bedrijf.

Boerderijwinkels met producten van het eigen bedrijf verkopen vooral groenten, fruit, kaas en eieren. Vlees van eigen dieren wordt veel minder vaak verkocht, en dan vrijwel altijd diepgevroren. Om de potentie van boerderijverkoop van (vers) vlees van eigen dieren te onderzoeken, brachten onderzoekers van Wageningen UR een rapport uit en werd een rekentool ontwikkeld. De financiële haalbaarheid komt aan de orde, wet- en regelgeving en succes- en faalfactoren voor vleesverkoop aan huis. Ook is gekeken naar de motieven van ondernemers om het vlees al dan niet diepgevroren te verkopen.

Koe optimaal verwaarden

‘Met een goede marketing en communicatie en een gericht benaderen en opbouwen van een klantenbestand is de verkoop van (vers) vlees van eigen dieren goed rendabel te maken’, luidt de belangrijkste conclusie van het rapport. Omzetsnelheid en -volume hoeven geen beperkende factoren te zijn, mits ze goed afgestemd zijn op de vraag. Het rendement van vleesverkoop wordt vooral bepaald door de verwaarding van de koe, oftewel: met welk assortiment van vleesproducten en tegen welke prijzen kan het vlees het beste worden afgezet? Ook de ontwikkeling van nieuwe (verse) vleesproducten kan de omzet en het rendement verhogen, geven de onderzoekers aan.

Vers vs diepvries

Dat boerderijwinkels vlees van eigen dieren hoofdzakelijk uit de diepvries verkopen, komt vooral voort uit gewoonte van ondernemer en klant. Andere factoren, zoals wet- en regelgeving, hoeven geen belemmering te vormen voor de verkoop van vers vlees, concluderen de auteurs van het rapport. Bij de geïnterviewde ondernemers zijn er enkele die met het tegelijk verkopen van vers vlees en diepgevroren vlees een aanzienlijke omzetverhoging behalen.

Rekentool

In het project is een rekentool ontwikkeld waarmee ondernemers meer inzicht krijgen in de kosten en het rendement van de verkoop van vlees van eigen dieren. Door het invoeren van een beperkte hoeveelheid gegevens kan snel een beeld gemaakt worden van de bedrijfseconomische resultaten van huisverkoop van vlees. Zo zijn verschillende strategieën door te rekenen en te vergelijken.


(Bron foto: PPO, Wageningen UR)