Nieuws

Verlagen melkproductie belangrijk bij selectief droogzetten

Vroeger kregen alle koeien preventief antibiotica bij het droogzetten om mastitis (uierontsteking) te voorkomen. Nu mag dat alleen bij dieren met een (dreigende) infectie. Belangrijke maatregelen bij selectief droogzetten zijn een goede hygiëne en het verlagen van de productie.

In het artikel Een goede start met minder antibiotica in GD Herkauwer staan de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van veehouders met selectief droogzetten in het jaar 2013. Dit was vlak voordat in 2014 de KNMvD met de Richtlijn antimicrobiële middelen bij het droogzetten van melkkoeien kwam. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de boeren al bezig was met selectief droogzetten vóórdat de richtlijn uitkwam. De belangrijkste redenen die boeren opgaven om hier al mee aan de slag te gaan, waren financieel (minder aankoop van antibiotica), de verbetering van de volksgezondheid, het bewuster omgaan met diergezondheid en diergeneesmiddelengebruik en het verbeteren van het imago van de sector.

Geen toename klinische mastitis

Een andere uitkomst uit het onderzoek door de GD is dat er geen toename is gezien van klinische mastitis. Ook in het artikel 'Selectief droogzetten kan prima' in Melkvee is de conclusie dat selectief droogzetten bij de gemiddelde veehouder geen negatieve gevolgen voor de uiergezondheid heeft. De praktische uitvoering is daarbij wel erg belangrijk. Succesfactoren zijn een goede aandacht voor huisvesting en hygiëne en het verlagen van de melkproductie. Volgens melkveehouder Edwin van der Weerd "in elk geval beneden de 10 liter melk per dag".

(Bron foto: Pixabay)